Uudised

Ministeerium kutsub lapsevanemaid osalema õppimist toetavatel ning vaimse tervise temaatilistel koolitustel 15. oktoober eliisa.liias


Tänavu sügisel viib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös MTÜ Vaikuseminutid ja Eesti Rahvaülikoolide Liiduga läbi koolitused lapsevanematele, et pakkuda neile tuge ja oskusi laste õppimise ning vaimse tervise murede varajasel märkamisel ja abistamisel.

Koolitused toimuvad üle Eesti ning teemadest on fookuses laste vaimne tervis ning õpioskuste ja -motivatsiooni toetamine. Fookuses on tõenduspõhistele teadmistele tuginev teooria ning sellele järgnevad praktilised harjutused või tehnikad, mida saab lapsevanem iseseisvalt edasi praktiseerida.

Lisainfo: https://www.hm.ee/.../ministeerium-kutsub-lapsevanemaid...

Tänavu sügisel viib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös MTÜ Vaikuseminutid ja Eesti Rahvaülikoolide Liiduga läbi koolitused lapsevanematele, et pakkuda neile tuge ja oskusi laste õppimise ning vaimse tervise murede varajasel märkamisel ja abistamisel.


Koolitused toimuvad üle Eesti ning teemadest on fookuses laste vaimne tervis ning õpioskuste ja -motivatsiooni toetamine. Fookuses on tõenduspõhistele teadmistele tuginev teooria ning sellele järgnevad praktilised harjutused või tehnikad, mida saab lapsevanem iseseisvalt edasi praktiseerida.

Lisainfo: https://www.hm.ee/.../ministeerium-kutsub-lapsevanemaid...