Meie koolist

Tutvustus


Kooli ajalugu ja eripära

Kärdlas on läbi aegade tegutsenud mitmeid koole. Nende hulgas eraldi tütarlaste- ja poistekoole, nii erakoole kui vallakoole. Koolihariduse andmise alguseks loetakse Kärdlas aastat 1830, mil vabrikutööliste lastele hakati õpetama emakeelt, rehkendamist, usuõpetust ja saksa keelt. Aastal 1916 liideti kõik Kärdlas tegutsenud koolid kuueaastase õppekursusega Kärdla Riigikooliks. 1940-ndal aastal sai Kärdla endale keskkooli, mis hiljem nimetati Kärdla Ühisgümnaasiumiks. Suurem haridusreform toimus taas 2016. aastal, mil gümnaasiumi osa suleti, loodi riigigümnaasium ja Kärdla Ühisgümnaasiumi õigusjärglaseks sai Kärdla Kool. Tegemist on Hiiumaa suurima põhiharidust pakkuva üldhariduskooliga, kus õpilasi ei valita. Tavaõppele lisaks on lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõpe.

Kärdla Kool kuulub kolme suuremasse võrgustikku – Tervist Edendav Kool, Ettevõtlik Kool ja Liikuma Kutsuv Kool. Lisaks rakendatakse VEPA ennetusprogrammi meetodeid. Koolil on pikaajaline keskkonnahariduslike projektide ja rahvusvahelise koostöö kogemus. Kärdla Kool teeb koostööd paikkonna teiste kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsootöö asutuste, kodanikeühenduste, ettevõtjate, lastevanemate ja vilistlastega.

Kooli ajalugu ja eripära

Kärdlas on läbi aegade tegutsenud mitmeid koole. Nende hulgas eraldi tütarlaste- ja poistekoole, nii erakoole kui vallakoole. Koolihariduse andmise alguseks loetakse Kärdlas aastat 1830, mil vabrikutööliste lastele hakati õpetama emakeelt, rehkendamist, usuõpetust ja saksa keelt. Aastal 1916 liideti kõik Kärdlas tegutsenud koolid kuueaastase õppekursusega Kärdla Riigikooliks. 1940-ndal aastal sai Kärdla endale keskkooli, mis hiljem nimetati Kärdla Ühisgümnaasiumiks. Suurem haridusreform toimus taas 2016. aastal, mil gümnaasiumi osa suleti, loodi riigigümnaasium ja Kärdla Ühisgümnaasiumi õigusjärglaseks sai Kärdla Kool. Tegemist on Hiiumaa suurima põhiharidust pakkuva üldhariduskooliga, kus õpilasi ei valita. Tavaõppele lisaks on lihtsustatud-, toimetuleku- ja hooldusõpe.

Kärdla Kool kuulub kolme suuremasse võrgustikku – Tervist Edendav Kool, Ettevõtlik Kool ja Liikuma Kutsuv Kool. Lisaks rakendatakse VEPA ennetusprogrammi meetodeid. Koolil on pikaajaline keskkonnahariduslike projektide ja rahvusvahelise koostöö kogemus. Kärdla Kool teeb koostööd paikkonna teiste kultuuri-, haridus-, spordi- ja noorsootöö asutuste, kodanikeühenduste, ettevõtjate, lastevanemate ja vilistlastega.