Õppetöö

Pikapäevarühm


Dokumendid

Lapsevanema avalduse alusel on 1. - 4. klassi õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmas, kus õppimine vaheldub puhkeajaga, mis veedetakse eelistatuna õues. Õpilasi juhendavad pikapäevarühma õpetajad ja teised koolitöötajad. Rühmade suurused ja tegevuste ajakava kehtestab direktor õppejuhi ettepanekul.

Pikapäevarühmade nimekirjad kinnitab direktor õppealajuhataja ettepanekul. Avaldusi võivad lapsevanemad esitada kogu õppeaasta vältel ja uusi õpilasi võetakse rühma vabade kohtade olemasolul. Ühes rühmas võib õpilasi olla kuni 24 last. 2019/2020 õppeaastal alustavad tööd kaks pikapäevarühma. 
1. rühma kuuluvad 1A, 1B ja 2A klassi õpilased.
2. rühma kuuluvad 2B, 3A ja 3B klassi õpilased.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetajad suunavad ja juhendavad õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.
Selleks, et õpilane jõuaks pikapäevarühma ajal toimuvatesse huviringidesse õigel ajal palume lapsevanemal täita dokument „Info pikapäevarühma juhendajale” ning edastada see klassijuhatajale või õppealajuhatajale.
Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul.

Pikapäevarühma 1. rühma number on 53575727.
Pikapäevarühma 2. rühma number on 53226231.

Esmaspäeval 
kell 07:45 - 8:45 hommikuring 1.klassi õpilastele, kes ootavad teist tundi (ruum 6, vana maja II korrus). Õpilastega tegeleb õpetaja Vilma Tikepruu
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1.-4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Hojat Ait, ruum 1 (vana maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 2 (vana maja I korrus)

Teisipäeval
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Vilma Tikerpuu, ruum 103 (suure maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 104 (suure maja I korrus )

Kolmapäeval 
kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Hojat Ait, ruum 103 (suure maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 104 (suure maja I korrus )


Neljapäeval
kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Vilma Tikerpuu, ruum 6 (vana maja II korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 7 (vana maja II korrus )

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)

 

 

Dokumendid

Lapsevanema avalduse alusel on 1. - 4. klassi õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühmas, kus õppimine vaheldub puhkeajaga, mis veedetakse eelistatuna õues. Õpilasi juhendavad pikapäevarühma õpetajad ja teised koolitöötajad. Rühmade suurused ja tegevuste ajakava kehtestab direktor õppejuhi ettepanekul.

Pikapäevarühmade nimekirjad kinnitab direktor õppealajuhataja ettepanekul. Avaldusi võivad lapsevanemad esitada kogu õppeaasta vältel ja uusi õpilasi võetakse rühma vabade kohtade olemasolul. Ühes rühmas võib õpilasi olla kuni 24 last. 2019/2020 õppeaastal alustavad tööd kaks pikapäevarühma. 
1. rühma kuuluvad 1A, 1B ja 2A klassi õpilased.
2. rühma kuuluvad 2B, 3A ja 3B klassi õpilased.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetajad suunavad ja juhendavad õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.
Selleks, et õpilane jõuaks pikapäevarühma ajal toimuvatesse huviringidesse õigel ajal palume lapsevanemal täita dokument „Info pikapäevarühma juhendajale” ning edastada see klassijuhatajale või õppealajuhatajale.
Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul.

Pikapäevarühma 1. rühma number on 53575727.
Pikapäevarühma 2. rühma number on 53226231.

Esmaspäeval 
kell 07:45 - 8:45 hommikuring 1.klassi õpilastele, kes ootavad teist tundi (ruum 6, vana maja II korrus). Õpilastega tegeleb õpetaja Vilma Tikepruu
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1.-4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Hojat Ait, ruum 1 (vana maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 2 (vana maja I korrus)

Teisipäeval
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Vilma Tikerpuu, ruum 103 (suure maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 104 (suure maja I korrus )

Kolmapäeval 
kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Hojat Ait, ruum 103 (suure maja I korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 104 (suure maja I korrus )


Neljapäeval
kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. klassi õpilastele
1. rühm: õpetaja Vilma Tikerpuu, ruum 6 (vana maja II korrus)
2. rühm: õpetaja Helen Tammeveski, ruum 7 (vana maja II korrus )

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)