Õpilaskodu

Päevakava

Kinnitatud direktori 6. oktoobri 2020 käskkirjaga 1-2/128


Kärdla Kooli õpilaskodu päevakava

Kooli õpilastele
07:45 – 08:00 Äratus, hommikune tualett, voodi ja toa korrastamine
08:30 – 08:50 Hommikusöök kooli sööklas
09:00 – 14:00 Õpilaskodu suletud
11:35 – 11:55 Lõunasöök koolis (1. - 5. klass)
12:40 – 12:30 Lõunasöök koolis (6. - 9. klass)
14:00 – 16:00 Saabumine õpilaskodusse, vaba aeg, huvitegevus, liikumine õues
16:00 – 16:30 Õhtusöök õpilaskodus
16:30 – 18:30 Õppetunni aeg ja majas vaikus
18:30 – 21:30 Vaba aeg (teleri vaatamine, lugemine, huvitegevus, tubade koristamine, mängud toas ja õues, tegelused kasvatajatega)
19:00 – 19:30 Õhtuoode õpilaskodus
21:00 – 21:30 Õhtune tualett. Õpilased viivad telefonid kasvatajate ruumi
22:15 Õpilaskodu uksed suletakse. Hilisem saabumine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga
22:00 Öörahu. Majas vaikus!

Gümnaasiumi õpilastele
07:00 – 07:45 Äratus, hommikune tualett, voodi ja toa korrastamine
08:30 – 09:25 Hommikusöök kooli sööklas
09:00 – 14:00 Õpilaskodu suletud
12:05 – 12:30 Lõunasöök koolis
14:00 – 18:30 Saabumine õpilaskodusse, vaba aeg
16:30 – 18:30 Õppetunni aeg ja majas vaikus
19:00 – 21:00 Köögi kasutamine gümnaasiumi õpilastele
22:00 – 22:30 Õhtune tualett
22:15 Õpilaskodu uksed suletakse. Hilisem saabumine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
23:00 – Öörahu. Majas vaikus!

Kärdla Kooli õpilaskodu päevakava

Kooli õpilastele
07:45 – 08:00 Äratus, hommikune tualett, voodi ja toa korrastamine
08:30 – 08:50 Hommikusöök kooli sööklas
09:00 – 14:00 Õpilaskodu suletud
11:35 – 11:55 Lõunasöök koolis (1. - 5. klass)
12:40 – 12:30 Lõunasöök koolis (6. - 9. klass)
14:00 – 16:00 Saabumine õpilaskodusse, vaba aeg, huvitegevus, liikumine õues
16:00 – 16:30 Õhtusöök õpilaskodus
16:30 – 18:30 Õppetunni aeg ja majas vaikus
18:30 – 21:30 Vaba aeg (teleri vaatamine, lugemine, huvitegevus, tubade koristamine, mängud toas ja õues, tegelused kasvatajatega)
19:00 – 19:30 Õhtuoode õpilaskodus
21:00 – 21:30 Õhtune tualett. Õpilased viivad telefonid kasvatajate ruumi
22:15 Õpilaskodu uksed suletakse. Hilisem saabumine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga
22:00 Öörahu. Majas vaikus!


Gümnaasiumi õpilastele
07:00 – 07:45 Äratus, hommikune tualett, voodi ja toa korrastamine
08:30 – 09:25 Hommikusöök kooli sööklas
09:00 – 14:00 Õpilaskodu suletud
12:05 – 12:30 Lõunasöök koolis
14:00 – 18:30 Saabumine õpilaskodusse, vaba aeg
16:30 – 18:30 Õppetunni aeg ja majas vaikus
19:00 – 21:00 Köögi kasutamine gümnaasiumi õpilastele
22:00 – 22:30 Õhtune tualett
22:15 Õpilaskodu uksed suletakse. Hilisem saabumine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
23:00 – Öörahu. Majas vaikus!