Õpilaskodu

Päevakava

Kinnitatud direktori käskkirjaga 29.01.2013 nr 2-61/19 
Muudetud 12.09.2016 


7.00 Äratus,hommikune tualett, voodi korrastamine

7.30 - 8.00 Hommikusöök kooli söökla

8.00 Algab õppetöö koolis

9.00 - 12.00 õpilaskodu suletud koristustöödeks

10.35 Lõunasöök koolis ( 1.-5.klass )

11.30 Lõunasöök koolis (6.-12.klass)

12.00 - 15.00 1.-3 klassi õpilased viibivad pikapäevarühmas koolimajas; huviringid

15.00 - 16.00 Vaba aeg, huviringid

15.30 - 16.30 Õhtusöök koolimajas

16.30 - 18.30 Õppetund kõigile ; õpilased viibivad oma tubades

Majas vaikus!

18.30 - 21.30 Vaba aeg (teleri vaatamine, lugemine, huvitegevus, tubade koristamine)

19.00 - 21.00 Köögi kasutamine gümnaasiumi õpilastele

19.00 - 20.00 Õhtuoode õpilaskodus

21.00 Õhtune tualett 1.-6. klass

21.30 Õhtune tualett 7.-9. klass

22.00 Öörahu põhikooli õpilastel (1.korrus)

Majas vaikus!

23.00 Öörahu gümnaasiumi õpilastel (2.korrus)

7.00 Äratus,hommikune tualett, voodi korrastamine

7.30 - 8.00 Hommikusöök kooli söökla

8.00 Algab õppetöö koolis

9.00 - 12.00 õpilaskodu suletud koristustöödeks

10.35 Lõunasöök koolis ( 1.-5.klass )

11.30 Lõunasöök koolis (6.-12.klass)

12.00 - 15.00 1.-3 klassi õpilased viibivad pikapäevarühmas koolimajas; huviringid

15.00 - 16.00 Vaba aeg, huviringid

15.30 - 16.30 Õhtusöök koolimajas

16.30 - 18.30 Õppetund kõigile ; õpilased viibivad oma tubades

Majas vaikus!

18.30 - 21.30 Vaba aeg (teleri vaatamine, lugemine, huvitegevus, tubade koristamine)

19.00 - 21.00 Köögi kasutamine gümnaasiumi õpilastele

19.00 - 20.00 Õhtuoode õpilaskodus

21.00 Õhtune tualett 1.-6. klass

21.30 Õhtune tualett 7.-9. klass

22.00 Öörahu põhikooli õpilastel (1.korrus)

Majas vaikus!


23.00 Öörahu gümnaasiumi õpilastel (2.korrus)