Meie koolist

Dokumendid


 1. Kärdla Põhikooli põhimäärus
 2. Kärdla Põhikooli visioon
 3. Kärdla Põhikooli õppekava üldosa
 4. Ainekavad
 5. Tunnijaotusplaanid
 6. Kärdla Põhikooli üldtööplaan 2022/2023 õa 
 7. Kärdla Põhikooli sündmuste kava 2022/2023 õa
 8. Liikuma kutsuv kool: Kärdla Põhikooli tegevuskava 2019/2020 õa
 9. Kärdla Põhikooli hindamisjuhend
 10. Kärdla Põhikooli kodukord
 11. Kärdla Põhikooli töökorralduse reeglid
 12. Kärdla Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord
 13. Kärdla Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord
 14. Kirjalike tööde vormistamise juhend
 15. Loovtööde kirjutamise juhend
 16. Kärdla Põhikooli digipeegli raport 2019
 17. Kärdla PK avaliku konkursi läbiviimise kord
 18. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
 19. Kärdla Põhikooli töötasujuhend
 20. Kärdla Põhikooli päevakava 2020/2021 (alates 2. november)
 21. Kärdla Põhikooli andmekaitsetingimused
 22. Teabevahetuse korraldamine Kärdla Põhikoolis COVID-19 viirusnakkuse leviku korral
 23. Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Kärdla Põhikoolis
 24. Tunnirahu klassi dokument Kärdla Põhikoolis
 25. Kärdla Põhikooli arengukava 2021 - 2025
 26. Kärdla Põhikooli tegevuskava perioodil 2021 - 2025

Blanketid õpilasele

 

Blanketid lapsevanemale

Blanketid töötajatele

 1. Kärdla Põhikooli põhimäärus
 2. Kärdla Põhikooli visioon
 3. Kärdla Põhikooli õppekava üldosa
 4. Ainekavad
 5. Tunnijaotusplaanid
 6. Kärdla Põhikooli üldtööplaan 2022/2023 õa 
 7. Kärdla Põhikooli sündmuste kava 2022/2023 õa
 8. Liikuma kutsuv kool: Kärdla Põhikooli tegevuskava 2019/2020 õa
 9. Kärdla Põhikooli hindamisjuhend
 10. Kärdla Põhikooli kodukord
 11. Kärdla Põhikooli töökorralduse reeglid
 12. Kärdla Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord
 13. Kärdla Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord
 14. Kirjalike tööde vormistamise juhend
 15. Loovtööde kirjutamise juhend
 16. Kärdla Põhikooli digipeegli raport 2019
 17. Kärdla PK avaliku konkursi läbiviimise kord
 18. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
 19. Kärdla Põhikooli töötasujuhend
 20. Kärdla Põhikooli päevakava 2020/2021 (alates 2. november)
 21. Kärdla Põhikooli andmekaitsetingimused
 22. Teabevahetuse korraldamine Kärdla Põhikoolis COVID-19 viirusnakkuse leviku korral
 23. Õppetöö korraldus ja hindamine osalise või täieliku distantsõppe ajal Kärdla Põhikoolis
 24. Tunnirahu klassi dokument Kärdla Põhikoolis
 25. Kärdla Põhikooli arengukava 2021 - 2025
 26. Kärdla Põhikooli tegevuskava perioodil 2021 - 2025

Blanketid õpilasele

 

Blanketid lapsevanemale

Blanketid töötajatele