Meie koolist

Hoolekogu

Kontaktid:

hoolekogu [at] kardla.edu.ee


Kärdla Kooli hoolekogu koosseis:

 1. Reet Sauer, õpetajate esindaja; asendusliige Tiina Viisut;
 2. Tiia Palmiste, õpetajate esindaja; asendusliige Lili Käär;
 3. Tiiu Malk, tugispetsialistide esindaja; asendusliige Tiia Liibert;
 4. Liljan Lips, I kooliastme lapsevanemate esindaja; asendusliige Kätlin Kiisk;
 5. Tanel Esta, II kooliastme lapsevanemate esindaja;
 6. Tiia Laanejõe, III kooliastme lapsevanemate esindaja; asendusliige Aet Sõmer;
 7. Elmo Harjak, HEV õpilaste vanemate esindaja; asendusliige Carol Aleksejev;
 8. Ave Vohu, vilistlaste esindaja; asendusliige Merike Randma;
 9. Helle-Triin Nisumaa, Kärdla Politseijaoskond, kooli toetava organisatsiooni esindaja; asendusliige Jaanika Kuusk,  SA Hiiumaa Muuseum;
 10. Evelyn Pähn, Ristna looduskeskus, kooli toetava organisatsiooni esindaja; asendusliige Karin Poola, Palade Loodushariduskeskus;
 11. Karoliine Elisabeth Kuli, õpilaste esindaja; asendusliige Victoria Barinov;
 12. Aivar Viidik, Hiiumaa Vallavolikogu esindaja;
 13. Hiiumaa Vallavolikogu esindaja Tuuli Tammla.

Hoolekogu esimees Aivar Viidik;  aseesimees Elmo Harjak

Lapsevanemad on esitanud klasside esindajad Kärdla Kooli 2023/2024 õppeaastal vanematekogusse.

Hoolekogu töökord 

Hoolekogu protokollid

 

Protokoll 25.01.2024

Protokoll 31.05.2023

Protokoll 13.02.2023, Lisa 1: Muudatusettepanekud* Kärdla Põhikooli põhimäärusesse
Protokoll 31.08.2022 
Supervisioonijärgsed tegevused 2022/2023 õppeaastaks Kärdla Põhikoolis (22.06.2022)
Protokoll 25.05.2022, Lisa 1: Ülevaade Kärdla Põhikooli 1A klassi olukorrast ja jätkutegevused
Protokoll 09.05.2022
Protokoll 27.01.2022
Tagasiside Kärdla Põhikooli hoolekogu kommentaaridele arengukava ja tegevuskava teemal 01.10.2021
Protokoll 08.09.2021
Protokoll 12.-16.07.2021 , Kärdla Põhikooli juhtkonna tagasiside hoolekogu ettepanekutele
Protokoll 08.06.2021
Protokoll 01.10.2020, Lisa 1: Ülevaade tegevustest Kärdla Põhikooli koolitoidu tervislikumaks muutmiseks, Lisa 2: Täiendava toidukorra näidismenüüd ja hinna kalkulatsioonid
Protokoll 22.04.2020, Lisa 1: Pöördumine Hiiumaa Vallavalitsuse poole 
Protokoll 09.03.2020, Lisa 1: Kärdla Põhikooli direktori vastused õpetajate esindaja küsimustele
Protokoll 10.02.2020
Protokoll 02.12.2019, Lisa 1: Kärdla PK avaliku konkursi läbiviimise kord
Protokoll 24.09.2019, Lisa 1: Kärdla Põhikooli direktori ülevaade alanud õppeaastast
Protokoll 09.05.2019
Protokoll 16.01.2019
Protokoll 18.04.2018
Protokoll 28.03.2018
Protokoll 27.05.2016
Protokoll 18.05.2016
Protokoll 13.01.2016
Protokoll 15.12.2015
Protokoll 03.09.2015
Protokoll 26.05.2015
Protokoll 18.02.2015
Protokoll 03.11.2014
Protokoll 24.04.2014
Protokoll 07.02.2014
Protokoll 13.01.2014
Protokoll 07.10.2013
Protokoll 24.01.2013

 

 

 

Kärdla Kooli hoolekogu koosseis:


 1. Reet Sauer, õpetajate esindaja; asendusliige Tiina Viisut;
 2. Tiia Palmiste, õpetajate esindaja; asendusliige Lili Käär;
 3. Tiiu Malk, tugispetsialistide esindaja; asendusliige Tiia Liibert;
 4. Liljan Lips, I kooliastme lapsevanemate esindaja; asendusliige Kätlin Kiisk;
 5. Tanel Esta, II kooliastme lapsevanemate esindaja;
 6. Tiia Laanejõe, III kooliastme lapsevanemate esindaja; asendusliige Aet Sõmer;
 7. Elmo Harjak, HEV õpilaste vanemate esindaja; asendusliige Carol Aleksejev;
 8. Ave Vohu, vilistlaste esindaja; asendusliige Merike Randma;
 9. Helle-Triin Nisumaa, Kärdla Politseijaoskond, kooli toetava organisatsiooni esindaja; asendusliige Jaanika Kuusk,  SA Hiiumaa Muuseum;
 10. Evelyn Pähn, Ristna looduskeskus, kooli toetava organisatsiooni esindaja; asendusliige Karin Poola, Palade Loodushariduskeskus;
 11. Karoliine Elisabeth Kuli, õpilaste esindaja; asendusliige Victoria Barinov;
 12. Aivar Viidik, Hiiumaa Vallavolikogu esindaja;
 13. Hiiumaa Vallavolikogu esindaja Tuuli Tammla.

Hoolekogu esimees Aivar Viidik;  aseesimees Elmo Harjak

Lapsevanemad on esitanud klasside esindajad Kärdla Kooli 2023/2024 õppeaastal vanematekogusse.

Hoolekogu töökord 

Hoolekogu protokollid

 

Protokoll 25.01.2024

Protokoll 31.05.2023

Protokoll 13.02.2023, Lisa 1: Muudatusettepanekud* Kärdla Põhikooli põhimäärusesse
Protokoll 31.08.2022 
Supervisioonijärgsed tegevused 2022/2023 õppeaastaks Kärdla Põhikoolis (22.06.2022)
Protokoll 25.05.2022, Lisa 1: Ülevaade Kärdla Põhikooli 1A klassi olukorrast ja jätkutegevused
Protokoll 09.05.2022
Protokoll 27.01.2022
Tagasiside Kärdla Põhikooli hoolekogu kommentaaridele arengukava ja tegevuskava teemal 01.10.2021
Protokoll 08.09.2021
Protokoll 12.-16.07.2021 , Kärdla Põhikooli juhtkonna tagasiside hoolekogu ettepanekutele
Protokoll 08.06.2021
Protokoll 01.10.2020, Lisa 1: Ülevaade tegevustest Kärdla Põhikooli koolitoidu tervislikumaks muutmiseks, Lisa 2: Täiendava toidukorra näidismenüüd ja hinna kalkulatsioonid
Protokoll 22.04.2020, Lisa 1: Pöördumine Hiiumaa Vallavalitsuse poole 
Protokoll 09.03.2020, Lisa 1: Kärdla Põhikooli direktori vastused õpetajate esindaja küsimustele
Protokoll 10.02.2020
Protokoll 02.12.2019, Lisa 1: Kärdla PK avaliku konkursi läbiviimise kord
Protokoll 24.09.2019, Lisa 1: Kärdla Põhikooli direktori ülevaade alanud õppeaastast
Protokoll 09.05.2019
Protokoll 16.01.2019
Protokoll 18.04.2018
Protokoll 28.03.2018
Protokoll 27.05.2016
Protokoll 18.05.2016
Protokoll 13.01.2016
Protokoll 15.12.2015
Protokoll 03.09.2015
Protokoll 26.05.2015
Protokoll 18.02.2015
Protokoll 03.11.2014
Protokoll 24.04.2014
Protokoll 07.02.2014
Protokoll 13.01.2014
Protokoll 07.10.2013
Protokoll 24.01.2013