Meie koolist

Kooli visioon

Kärdla Kooli töö korraldamine ja arendamine

VISIOON


Visiooni   loomisel   on   arvestatud   Kärdla  Kooli   seniseid   edusamme   ja   lähiaastate väljakutseid. Kooli eesmärgid peavad olema üheselt mõistetavad. Võtmetähtsusega on eri osapoolte ootused koolile ning mida nad on ise valmis nende ootuste täitumiseks tegema. Koolijuhi roll on olla suunanäitajaks, innustajaks, kooliperele arendava keskkonna tagajaks ja kootöösildade loojaks. 

Ükski kool ei saa kunagi päris valmis. Igal koolipere liikmel on kooli arengus oma roll. Kärdla Kooli töö korraldamist ja arendamist vaadatakse läbi nelja „aknaruudu”, mis on platvormiks edasisele diskussioonile. Hea kool sünnib koostöös.

KOOL KUI VÄÄRTUSTE LOOJA KOOL KUI IDENTITEEDI KANDJA
Kool on kogukonna väärtuste kandja ja ise väärtust loov. Koolijuhi fookuses on soodsa keskkonna loomine õppe-kasvatustööks, õpetajaskonna professionaalsuse toetamine,sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine. Osaleme Tagasi Kooli tegevustes ning õpilaste ja õpetajate vahetusprogrammides. Kõik töötajad teadvustavad oma vastutusrikast rolli, väärtustavad oma kooli ja armastavad oma tööd. Lapsevanemad on kaasatud õppetöö kavandamisse ja läbiviimisesse. Hea kooli jaoks teeb "kogu küla" jõupingutusi. Regulaarselt toimuvad haridusfoorumid ja lapsevanemate "kärajad".

Kooli õppekava peegeldab eestlase, hiidlase ja oma kooli identiteedi hoidmist. Eesti keel ja kultuur on au sees. Kodanikuharidus on õppekava osa ja see leiab praktilise väljundi õpilaste panustamises kohaliku elu korraldamisse. Õpilasesindus on võrdne partner juhtkonnale. Väärtustame hiiu keelt ja kultuuri ning õpilased on külalistele saare giidideks. Kooli  sümboolika ja traditsioonid on kujunenud koos kooliperega. Kool hoiab regulaarset sidet lõpetajatega, toimib aktiivne vilistlaskogu. Kogukond teab kooli visiooni ja eesmärke.

 

KOOL KUI TERVE ORGANISM KOOL KUI ÕPPIV ORGANISATSIOON

Võrdselt tähtis on nii füüsiline, sotsiaalne kui vaimne tervis. Meil on usalduslikud suhted ja hea kommunikatsioon. Hommikud algavad kontakti loomisega ja õpetajale läheb korda, kuidas õpilasel päriselt läheb. Taunitav on nii kiusamine kui passiivne kõrvaltvaataja roll. Toitume tervislikult ja õpilased on kaasatud kohaliku toidu kasvatamisse. Kooli siseruumides ja õuealal on loodud piisavalt võimalusi aktiivseks liikumiseks ning puhkamiseks. Kuulume jätkuvalt tervist edendavate koolide võrgustikku ja osaleme Liikuma Kutsuva Kooli programmis.

 

Oleme uudishimulikud, loovad, ettevõtlikud ja koostöötahtelised. Vähemalt kord aastas hindame oma arenguteed. Märkame pingutuste vilju ja vigade tegemine on lubatud. Oleme ennastjuhtivad teadlikud õppijad ja õpime üksteiselt. Õpetajate kovisioonid on loomulik tugiprotsess. Koolis on nähtavad õpilaste tehtud tööd ja koolikeskkonnas on nutikaid leide uute teadmiste kinnistamiseks. Meil on kõrged akadeemilised ootused, mida toetavad üksteisest hoolivad suhted ja läbimõeldud tugi erisuste arvestamiseks.

 

 

Visiooni   loomisel   on   arvestatud   Kärdla  Kooli   seniseid   edusamme   ja   lähiaastate väljakutseid. Kooli eesmärgid peavad olema üheselt mõistetavad. Võtmetähtsusega on eri osapoolte ootused koolile ning mida nad on ise valmis nende ootuste täitumiseks tegema. Koolijuhi roll on olla suunanäitajaks, innustajaks, kooliperele arendava keskkonna tagajaks ja kootöösildade loojaks. 

Ükski kool ei saa kunagi päris valmis. Igal koolipere liikmel on kooli arengus oma roll. Kärdla Kooli töö korraldamist ja arendamist vaadatakse läbi nelja „aknaruudu”, mis on platvormiks edasisele diskussioonile. Hea kool sünnib koostöös.

 

KOOL KUI VÄÄRTUSTE LOOJA KOOL KUI IDENTITEEDI KANDJA
Kool on kogukonna väärtuste kandja ja ise väärtust loov. Koolijuhi fookuses on soodsa keskkonna loomine õppe-kasvatustööks, õpetajaskonna professionaalsuse toetamine,sise- ja väliskommunikatsiooni juhtimine. Osaleme Tagasi Kooli tegevustes ning õpilaste ja õpetajate vahetusprogrammides. Kõik töötajad teadvustavad oma vastutusrikast rolli, väärtustavad oma kooli ja armastavad oma tööd. Lapsevanemad on kaasatud õppetöö kavandamisse ja läbiviimisesse. Hea kooli jaoks teeb "kogu küla" jõupingutusi. Regulaarselt toimuvad haridusfoorumid ja lapsevanemate "kärajad".

Kooli õppekava peegeldab eestlase, hiidlase ja oma kooli identiteedi hoidmist. Eesti keel ja kultuur on au sees. Kodanikuharidus on õppekava osa ja see leiab praktilise väljundi õpilaste panustamises kohaliku elu korraldamisse. Õpilasesindus on võrdne partner juhtkonnale. Väärtustame hiiu keelt ja kultuuri ning õpilased on külalistele saare giidideks. Kooli  sümboolika ja traditsioonid on kujunenud koos kooliperega. Kool hoiab regulaarset sidet lõpetajatega, toimib aktiivne vilistlaskogu. Kogukond teab kooli visiooni ja eesmärke.

 

KOOL KUI TERVE ORGANISM KOOL KUI ÕPPIV ORGANISATSIOON

Võrdselt tähtis on nii füüsiline, sotsiaalne kui vaimne tervis. Meil on usalduslikud suhted ja hea kommunikatsioon. Hommikud algavad kontakti loomisega ja õpetajale läheb korda, kuidas õpilasel päriselt läheb. Taunitav on nii kiusamine kui passiivne kõrvaltvaataja roll. Toitume tervislikult ja õpilased on kaasatud kohaliku toidu kasvatamisse. Kooli siseruumides ja õuealal on loodud piisavalt võimalusi aktiivseks liikumiseks ning puhkamiseks. Kuulume jätkuvalt tervist edendavate koolide võrgustikku ja osaleme Liikuma Kutsuva Kooli programmis.

 

Oleme uudishimulikud, loovad, ettevõtlikud ja koostöötahtelised. Vähemalt kord aastas hindame oma arenguteed. Märkame pingutuste vilju ja vigade tegemine on lubatud. Oleme ennastjuhtivad teadlikud õppijad ja õpime üksteiselt. Õpetajate kovisioonid on loomulik tugiprotsess. Koolis on nähtavad õpilaste tehtud tööd ja koolikeskkonnas on nutikaid leide uute teadmiste kinnistamiseks. Meil on kõrged akadeemilised ootused, mida toetavad üksteisest hoolivad suhted ja läbimõeldud tugi erisuste arvestamiseks.