Koolielu

Toitlustamine

Söökla kontaktid
koolitoit [at] kardla.edu.ee, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee,

1.-5. klassid söövad kell 10.40 - 11.00;
6.-9. klassid söövad kell 11.45 - 12.05 

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit [at] kardla.edu.ee, majandusjuhataja: andrekroon [at] kardla.edu.ee.
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.

Söökla kontaktid
koolitoit@kardla.edu.ee, majandusjuhataja: andrekroon@kardla.edu.ee,

1.-5. klassid söövad kell 10.40 - 11.00;
6.-9. klassid söövad kell 11.45 - 12.05 

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.30 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla palub nädal ette teatada, kui klass puudub koolist.

Söökla kodukord

- Õpilasi toitlustatakse sööklas kindlaks määratud kellaaegadel, muudel vahetundidel on tasuta koolitoidu söömine võimalik kokkuleppel söökla personaliga. 
- Kogu klassi puudumisest informeerib klassijuhataja majandusjuhatajat nädal aega ette, kogu kooli hõlmavatest üritustest informeerib personali majandusjuhataja. 
- Õpetajate toiduraha tasutakse üks kord kuus ülekandega kooli arvele. 
- Õpilase puudumisest informeerib majandusjuhatajat õpilane ise, lapsevanem või hooldaja. 
- Söökla kontaktid: koolitoit@kardla.edu.ee, majandusjuhataja: andrekroon@kardla.edu.ee.
- Kärdla Põhikooli koolipere järgib nii kooli sööklas kui kõigis muudes kooliruumides kombeid, mis ei tekita ebameeldivusi inimestele tema ümber ega kahjusta kooli vara 
- Õpilased ei vii toitu sööklast välja söökla personali loata.