Meie koolist

Põhiväärtused


Kärdla Kooli õppe- ja kasvatustöö toetub kolmele väärtusele:

1) loovus – me usume, et tulevikus seisneb edu võti avatuses, ettevõtlikkuses ning suhtlemis- ja koostööoskustes. Selleks, et seda õpetada, peab iga koolipere liige hindama elukestvat õppimist, olukordade lahendamisele orienteeritud lähenemist ning paindlikkust;

2) sõbralikkus – me mõistame eeskuju tähtsust ja selle rolli kogu kooli suhtlemiskultuuri kujunemisele. Me kõik oleme erinevad ja meie töö on leida lugupidav, sõbralik ning küps viis teineteisega suhtlemiseks ja koostööks. Head suhted on aluseks viljakale õppeprotsessile;

3) õpihimu – me õpime rõõmuga erinevates olukordades ja erinevatelt inimestelt, seame endale ise eesmärke, milleni jõudmiseks oleme valmis pühenduma ja pingutama. Rõõmustame nii enda kui teiste edusammude üle ning oskame toime tulla ebaõnnestumistega. Me usume, et nii füüsiline kui vaimne keskkond toetab iga ühe arengut ja õppimist. Võrdselt oluline on hoida nii füüsilist, vaimset kui sotsiaalset tervist.

Kärdla Kooli õppe- ja kasvatustöö toetub kolmele väärtusele:

1) loovus – me usume, et tulevikus seisneb edu võti avatuses, ettevõtlikkuses ning suhtlemis- ja koostööoskustes. Selleks, et seda õpetada, peab iga koolipere liige hindama elukestvat õppimist, olukordade lahendamisele orienteeritud lähenemist ning paindlikkust;

2) sõbralikkus – me mõistame eeskuju tähtsust ja selle rolli kogu kooli suhtlemiskultuuri kujunemisele. Me kõik oleme erinevad ja meie töö on leida lugupidav, sõbralik ning küps viis teineteisega suhtlemiseks ja koostööks. Head suhted on aluseks viljakale õppeprotsessile;

3) õpihimu – me õpime rõõmuga erinevates olukordades ja erinevatelt inimestelt, seame endale ise eesmärke, milleni jõudmiseks oleme valmis pühenduma ja pingutama. Rõõmustame nii enda kui teiste edusammude üle ning oskame toime tulla ebaõnnestumistega. Me usume, et nii füüsiline kui vaimne keskkond toetab iga ühe arengut ja õppimist. Võrdselt oluline on hoida nii füüsilist, vaimset kui sotsiaalset tervist.