Õpilaskodu

Nõutavad dokumendid


Õpilase vastuvõtmiseks nõutavad dokumendid
Riiklikult toetatavale kohale:

Õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) avaldus

Õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotlus, milles on ära märgitud:

a) tähtaeg, mille jooksul õpilasele elamine tuleb võimaldada

b) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel mis takistavad koolikohustuse täitmist

c) õpilase ja vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhooldekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamise ei ole võimalik

d) õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.

Õpilaskodus koha taotlemiseks:

kooli õpilase vanema (eestkostja , hooldaja) avaldus

gümnaasiumis õppiva õpilase avaldus.

Õpilase vastuvõtmiseks nõutavad dokumendid
Riiklikult toetatavale kohale:

Õpilase vanema (eestkostja, hooldaja) avaldus

Õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse sotsiaalosakonna taotlus, milles on ära märgitud:

a) tähtaeg, mille jooksul õpilasele elamine tuleb võimaldada

b) puudused õpilase hooldamisel ja kasvatamisel mis takistavad koolikohustuse täitmist

c) õpilase ja vanemate (eestkostja, hooldaja) suhtes kasutusele võetud muud sotsiaalhooldekandelised abinõud koos põhjendusega, miks need ei ole osutunud küllaldaseks või nende kasutamise ei ole võimalik

d) õpilasele ja vanematele (eestkostjale, hooldajale) õpilase õpilaskodus viibimise ajal osutatava abi liigid ja ulatus.

Õpilaskodus koha taotlemiseks:

kooli õpilase vanema (eestkostja , hooldaja) avaldus

gümnaasiumis õppiva õpilase avaldus.