Uudised

Läänemere päev Kärdla Koolis 21. mai Vivian Tülp

Kärdla Koolis toimus 23. mail vahva Läänemere päev, kus oma tegemisi tutvustasid erinevad inimesed, kelle töö on seotud Läänemerega.


Toomas Kokovkin rääkis noortele Läänemere Biosfääri programmi alast ja pani südamele, et me hoiaksime loodust nii täna kui tulevikus.

Politsei- ja piirivalve ning Vabatahtlikud merepäästjad rääkisid oma tööst ja mereohutusest. Õpilased said proovida varustust.

Jahtklubi Dagö esindajad tutvustasid oma tegevusi ning noortele suunatud purjetamistreeningute võimalusi. Koolimaja sisehoovis sai isegi uudistada väiksemat alust.

SA Hiiumaa Sadamate juht tutvustas Hiiumaa sadamaid ning Keskkonnaameti inimesed rääkisid kalapüügist. Õpilased said ise kala püüda, määrata kalade suurusi ja uurida kas, millal ja milliseid kalu tohib Läänemeres püüda.

Läänemere päev toetas riiklikus ainekavas leiduvaid teemasid: liigiline mitmekesisus, keskkonna- ja looduskaitse, Läänemeri, inimene ja meri, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.

Läänemere päev toimus Erasmus+ projekti „What’s Out There“ tegevuste raames, et pöörata rohkem tähelepanu keskkonna ja loodushoiu alasele teadlikkusele. 

Oli vahva ja õpetlik päev imelise ilmaga. Täname kõiki külalisi ja õpilasi aktiivse osalemise ning õpetaja Maris Kriggulsoni eestvedamise eest.

Toomas Kokovkin rääkis noortele Läänemere Biosfääri programmi alast ja pani südamele, et me hoiaksime loodust nii täna kui tulevikus.

Politsei- ja piirivalve ning Vabatahtlikud merepäästjad rääkisid oma tööst ja mereohutusest. Õpilased said proovida varustust.

Jahtklubi Dagö esindajad tutvustasid oma tegevusi ning noortele suunatud purjetamistreeningute võimalusi. Koolimaja sisehoovis sai isegi uudistada väiksemat alust.

SA Hiiumaa Sadamate juht tutvustas Hiiumaa sadamaid ning Keskkonnaameti inimesed rääkisid kalapüügist. Õpilased said ise kala püüda, määrata kalade suurusi ja uurida kas, millal ja milliseid kalu tohib Läänemeres püüda.

Läänemere päev toetas riiklikus ainekavas leiduvaid teemasid: liigiline mitmekesisus, keskkonna- ja looduskaitse, Läänemeri, inimene ja meri, keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus.


Läänemere päev toimus Erasmus+ projekti „What’s Out There“ tegevuste raames, et pöörata rohkem tähelepanu keskkonna ja loodushoiu alasele teadlikkusele. 

Oli vahva ja õpetlik päev imelise ilmaga. Täname kõiki külalisi ja õpilasi aktiivse osalemise ning õpetaja Maris Kriggulsoni eestvedamise eest.