Uudised

Kui Sa soovid päriselt muuta maailma paremaks paigaks, teha maailma kõige tähenduslikumat tööd, siis tule tööle kooli! 13. veebruar Geilin Valk


KÄRDLA KOOL ootab oma kooliperre uusi kolleege:

logopeed – eripedagoogi 

koolipsühholoogi

algklassiõpetajat 

matemaatikaõpetajat 

individuaalõppe õpetajat

huvijuhti (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)

Kandidaadilt ootame:

- head kohanemisvõimet, sõbralikkust ja koostöövalmidust; 

- eelnevat töökogemust laste ja noortega;

- kvalifikatsioonile vastavat haridust või selle omandamist.

Omalt poolt pakume:

- vaheldusrikast tööd kaasaegses õppekeskkonnas;

- särasilmseid õpilasi ja toetavaid kolleege;

- kolm tasustatud tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

Kandideerimisel esitada:

- motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus;

- haridust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine augustis 2024. 

Tutvu meie kooliga veebilehelt www.kardla.edu.ee 

Dokumendid esitada hiljemalt 6. märtsiks 2024 aadressile direktor@kardla.edu.ee.

Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137.

 

KÄRDLA KOOL ootab oma kooliperre uusi kolleege:

logopeed – eripedagoogi 

koolipsühholoogi

algklassiõpetajat 

matemaatikaõpetajat 

individuaalõppe õpetajat

huvijuhti (ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks)

Kandidaadilt ootame:

- head kohanemisvõimet, sõbralikkust ja koostöövalmidust; 

- eelnevat töökogemust laste ja noortega;

- kvalifikatsioonile vastavat haridust või selle omandamist.

Omalt poolt pakume:

- vaheldusrikast tööd kaasaegses õppekeskkonnas;

- särasilmseid õpilasi ja toetavaid kolleege;

- kolm tasustatud tervisepäeva aastas ja sporditoetust.

Kandideerimisel esitada:

- motiveeritud sooviavaldus ja elulookirjeldus;

- haridust tõendavate dokumentide koopiad;

- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine augustis 2024. 

Tutvu meie kooliga veebilehelt www.kardla.edu.ee 

Dokumendid esitada hiljemalt 6. märtsiks 2024 aadressile direktor@kardla.edu.ee.

Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137.

 

tutvustus
tutvustus