Uudised

#Uudishimu päev Kärdla koolis 17. november Geilin Valk


Eesti president Alar Karis on teinud üleskutse tähistada 17. novembril #Uudishimu päeva. Algatuse eesmärk on meie ühiskonnas veelgi väärtustada teadmisi, teada tahtmise soovi ja silmaringi laiendamist. Kärdla Kooli lõpuklasside õpilastel avanes võimalus silmaringi laiendamiseks 16. novembril toimunud töövarjupäeval, mille jooksul õppisid 9. klasside õpilased lähemalt tundma üht huvipakkuvat ametit ja laiemalt tööelu üldse, said lisainfot ja selgust edasiõppimise valikute tegemiseks ning enda karjääri planeerimiseks.

Täna, 17. novembril, külastasid Kärdla Kooli uudishimulikud 8. klasside õpilased kohalikku ettevõtet Kivikala ja Võrk, et saada ülevaade ettevõtte tegevusest ja toimimisest, õppida paremini tundma kohalikku ettevõtluskeskkonda ning võimalusi.

Tegevused toimusid õpetaja Stiina Kütt’i eestvedamisel ettevõtlusõpetuse tunni raames.

Täname lapsevanemaid, kogukonda ja kohalikke ettevõtteid võimaluste eest päris-elu töistes olukordades jälgida, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad

Eesti president Alar Karis on teinud üleskutse tähistada 17. novembril #Uudishimu päeva. Algatuse eesmärk on meie ühiskonnas veelgi väärtustada teadmisi, teada tahtmise soovi ja silmaringi laiendamist. Kärdla Kooli lõpuklasside õpilastel avanes võimalus silmaringi laiendamiseks 16. novembril toimunud töövarjupäeval, mille jooksul õppisid 9.

klasside õpilased lähemalt tundma üht huvipakkuvat ametit ja laiemalt tööelu üldse, said lisainfot ja selgust edasiõppimise valikute tegemiseks ning enda karjääri planeerimiseks.

Täna, 17. novembril, külastasid Kärdla Kooli uudishimulikud 8. klasside õpilased kohalikku ettevõtet Kivikala ja Võrk, et saada ülevaade ettevõtte tegevusest ja toimimisest, õppida paremini tundma kohalikku ettevõtluskeskkonda ning võimalusi.

Tegevused toimusid õpetaja Stiina Kütt’i eestvedamisel ettevõtlusõpetuse tunni raames.

Täname lapsevanemaid, kogukonda ja kohalikke ettevõtteid võimaluste eest päris-elu töistes olukordades jälgida, kuidas koolis õpitavad teadmised tööle asudes rakendust leiavad