Uudised

Tööpakkumine 18. september regina.saar


KÄRDLA PÕHIKOOL

ootab oma meeskonda õpetajat Kõpu õppekohta

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- õpib ise ja usub iga õpilase edusse;
- omab eelnevat koolitöö kogemust HEV õpilastega;
- omab vajalikku kvalifikatsiooni.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut; 
- toetavaid kolleege;
- osalist töökoormust või 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel esitada:
- motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumine esimesel võimalusel

Dokumendid esitada hiljemalt 01.10.2019 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee 
 

KÄRDLA PÕHIKOOL

ootab oma meeskonda õpetajat Kõpu õppekohta

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- õpib ise ja usub iga õpilase edusse;
- omab eelnevat koolitöö kogemust HEV õpilastega;
- omab vajalikku kvalifikatsiooni.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut; 
- toetavaid kolleege;
- osalist töökoormust või 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel esitada:
- motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööleasumine esimesel võimalusel

Dokumendid esitada hiljemalt 01.10.2019 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee