Uudised

PIKAPÄEVARÜHMAD JA ÕPITUBA 08. september regina.saar


Alates 9. septembrist alustavad pikapäevarühmad ja õpituba.

Pikapäevarühmade nimekirjad kinnitab direktor õppealajuhataja ettepanekul. Ühes rühmas võib õpilasi olla kuni 24 last. 2019/2020 õppeaastal alustavad tööd kaks pikapäevarühma. Avaldusi võivad lapsevanemad esitada kogu õppeaasta vältel ja uusi õpilasi võetakse rühma vabade kohtade olemasolul.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetajad suunavad ja juhendavad õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.

Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul. Pikapäevarühma üldmobiili number on 53226231.

Õpituppa saavad lapsed tulla vastavalt vajadusele. Selleks ei ole vaja esitada avaldust. Õpetaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega (töövõtted, tööharjumused, õpimotivatsioon). Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides, mis toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega.


Esmaspäeval

kell 07:45 - 8:45 hommikuring 1.kl õpilastele, kes ootavad teist tundi (ruum 6, vana maja II korrus). Õpilastega tegeleb õpetaja Vilma Tikepruu
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 6 ja 7, vana maja II korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja
Hojat Ait
kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu


Teisipäeval

kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 103 ja 104, suure maja I korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Vilma Tikerpuu


Kolmapäeval

kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 103 ja 104; suure maja I korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Hojat Ait
kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu


Neljapäeval

kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 6 ja 7, vana maja II korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Vilma Tikerpuu

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)

Alates 9. septembrist alustavad pikapäevarühmad ja õpituba.

Pikapäevarühmade nimekirjad kinnitab direktor õppealajuhataja ettepanekul. Ühes rühmas võib õpilasi olla kuni 24 last. 2019/2020 õppeaastal alustavad tööd kaks pikapäevarühma. Avaldusi võivad lapsevanemad esitada kogu õppeaasta vältel ja uusi õpilasi võetakse rühma vabade kohtade olemasolul.

Pikapäevarühmad alustavad mängu-ja õuetegevustega, millele järgneb söömine koolisööklas ja õppimine/vaiksed tegevused. Õpetajad suunavad ja juhendavad õpilasi õppimisel, kuid õppetükke teevad lapsed kohapeal iseseisvalt. Vahel võib laps olla koolipäevast nii kurnatud, et koolimajas ta õppida ei jaksa ning vajab aega lihtsalt olemiseks-puhkamiseks. Seetõttu palume lapsevanematel lapse kodutööd ise üle vaadata.

Pikapäevarühmast varem lahkumine on võimalik vaid lapsevanema nõusolekul. Pikapäevarühma üldmobiili number on 53226231.

Õpituppa saavad lapsed tulla vastavalt vajadusele. Selleks ei ole vaja esitada avaldust. Õpetaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega (töövõtted, tööharjumused, õpimotivatsioon). Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides, mis toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega.


Esmaspäeval

kell 07:45 - 8:45 hommikuring 1.kl õpilastele, kes ootavad teist tundi (ruum 6, vana maja II korrus). Õpilastega tegeleb õpetaja Vilma Tikepruu
kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 6 ja 7, vana maja II korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja
Hojat Ait
kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu


Teisipäeval

kell 13:00 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 103 ja 104, suure maja I korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Vilma Tikerpuu


Kolmapäeval

kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 103 ja 104; suure maja I korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Hojat Ait
kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu


Neljapäeval

kell 11:45 - 15:00 pikapäevarühmad 1. - 4. kl (ruumid 6 ja 7, vana maja II korrus). Õpilasi juhendavad õpetajad Helen Tammeveski ja õpetaja Vilma Tikerpuu

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)