Uudised

Õppetöö korraldus 13. märts eliisa.liias


Vastavalt valitsuse kriisikomisjoni otsusele on Kärdla Põhikooli kõik õppehooned ja õpilaskodud seoses koroonaviiruse levikuga suletud perioodiks 16.03.20.-29.03.20 ning õpilased jäävad distantsõppele. 

Õppetöö korraldus 

* Koolimajad on suletud nii Kärdlas kui Kõpus, aga õppetöö toimub.
* Kooli ametlik suhtluskanal on e-kool. 
* Lapsevanemal on kohustus viivitamatult klassijuhatajat informeerida, kui e-kooli kasutamisega on probleeme.
* Õpilane ja õpetaja/tugispetsialist ei tohi kohtuda õppetööks näost näkku. See puudutab ka eratunde, konsultatsioone ja loovtöid ning nõustamisi.
* Õpetaja lisab e-kooli õpilasele eesmärgipäraseid ja mõtestatud ülesandeid ning annab tagasisidet.
* Õpilase ja vanema esmaseks kontaktisikuks on klassijuhataja. 
* Aineõpetajad vastavad küsimustele, mis puudutavad nende ainet.
* Õpetajate ja teiste koolitöötajate kontaktid leiab aadressilt https://kardla.edu.ee/et/kontakt?

Õppetöö korralduses võib toimuda muudatusi, millest teavitatakse esimesel võimalusel e-kooli kaudu.
 

Margit Kagadze                                                                               
Kärdla Põhikooli direktor                                                               
telefon 53474137                                                                           
direktor@kardla.edu.ee                                                     

Liisi Mäeumbaed
Kärdla Põhikooli õppealajuhataja
telefon 5135971
liisimaeumbaed@kardla.edu.ee

Vastavalt valitsuse kriisikomisjoni otsusele on Kärdla Põhikooli kõik õppehooned ja õpilaskodud seoses koroonaviiruse levikuga suletud perioodiks 16.03.20.-29.03.20 ning õpilased jäävad distantsõppele. 

Õppetöö korraldus 

* Koolimajad on suletud nii Kärdlas kui Kõpus, aga õppetöö toimub.
* Kooli ametlik suhtluskanal on e-kool. 
* Lapsevanemal on kohustus viivitamatult klassijuhatajat informeerida, kui e-kooli kasutamisega on probleeme.
* Õpilane ja õpetaja/tugispetsialist ei tohi kohtuda õppetööks näost näkku. See puudutab ka eratunde, konsultatsioone ja loovtöid ning nõustamisi.
* Õpetaja lisab e-kooli õpilasele eesmärgipäraseid ja mõtestatud ülesandeid ning annab tagasisidet.
* Õpilase ja vanema esmaseks kontaktisikuks on klassijuhataja. 
* Aineõpetajad vastavad küsimustele, mis puudutavad nende ainet.
* Õpetajate ja teiste koolitöötajate kontaktid leiab aadressilt https://kardla.edu.ee/et/kontakt?

Õppetöö korralduses võib toimuda muudatusi, millest teavitatakse esimesel võimalusel e-kooli kaudu.
 

Margit Kagadze                                                                               
Kärdla Põhikooli direktor                                                               
telefon 53474137                                                                           
direktor@kardla.edu.ee                                                     

Liisi Mäeumbaed
Kärdla Põhikooli õppealajuhataja
telefon 5135971
liisimaeumbaed@kardla.edu.ee