Uudised

Õppekorraldus alates 18. maist 2020 04. mai eliisa.liias


Kärdla Põhikoolis toimub õppetöö järgmiste põhimõtete alusel:

Kärdla õppekoha õpe
• Tavapärast distantsõpet 1.–8. klasside õpilastele ei toimu ja hinded pannakse üldjuhul välja juba toimunud õppetöö tulemuste alusel. Kooliaasta ei ole aga sellega lõppenud.
• Viimasel kolmel õppenädalal viiakse läbi tegevusi, mis on seotud eelkõige üldpädevuste arendamisega (Kooli õppekava ptk.1.4).
• Õpilased täidavad lõimingu ülesandeid, osalevad projektõppes ning teistes tegevustes, mis on jaotatud korraga ühele nädalale ning pakuvad vaheldust tavapärasele distantsõppele.
• Õpilastele on planeeritud iseseisvaks tegemiseks erinevad väljakutsete sarjad, mille hulgast saab iga õpilane endale meelepärase valida (nt liikumine, kokkamine, muusika, meisterdamine, lugemine).

Lõpuklasside õpe
• 9. klasside õpilastel pannakse võimalusel hinded välja juba toimunud õppetöö alusel; teistes õppeainetes toimub distantsõpe kooliaasta lõpuni, et anda põhikooli lõpetajatele maksimaalselt hea teadmistepagas ja ettevalmistus haridustee jätkamiseks pärast põhikooli lõpetamist.
• Vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse 9. klassi õpilastele osaliselt tunde läbi ka koolimajas, kuid seda mitte suuremas rühmas kui 10 õpilast ja järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.
• Soovi korral on kodul võimalus kontaktõppest keelduda, kui see ohustab vanemate hinnangul lapse või tema pereliikmete tervist. Sellest tuleb klassijuhatajat teavitada ja õpilasele antakse õppeülesandeid distantsilt.

Tugimeetmed ja arenguvestlused
• Kõikidel õpilastel on jätkuvalt võimalus saada ainealast konsultatsiooni interneti
vahendusel.
• Distantsõppe perioodil raskustesse jäänud õpilased saavad vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega tulla konsultatsiooni koolimajja kindlaks määratud kellaajal ja mitte suuremas rühmas kui 5 õpilast.
• Puudulike aastahinnetega õpilastel toimub täiendav õppetöö juunis või augustis kokkuleppel aineõpetajaga ning igaühega personaalselt lepitakse kokku ka konkreetne töövorm.
• Kooli tugispetsialistide nõustamine jätkub interneti, telefoni ja meili teel. Kokkuleppel konkreetse tugispetsialisti ja lastevanematega on võimalus nõustamist läbi viia kooli ruumides, kuid järgida tuleb kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.
• Arenguvestlused toimuvad kokkuleppel õpetaja ja lastevanematega interneti vahendusel
või koolimajas selleks ettenähtud kellaaegadel ohutusnõudeid järgides.

Kõpu õppekoha õpe
• Tavapärast distantsõpet alates 18. maist õpilastele ei toimu ja hinded pannakse üldjuhul välja juba toimunud õppetöö tulemuste alusel. Viimasel kolmel õppenädalal viiakse läbi tegevusi, mis on seotud eelkõige üldpädevuste arendamisega ja eluoskuste õpetamisega.
• Vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse õpilastele osaliselt tunde läbi õppekoha ruumides, järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.

Vabaduse õppekoha õpe
• Jätkatakse distantsõppega õppeaasta lõpuni ning vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse õpilastele osaliselt tunde läbi õppekoha ruumides, järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.

Kooliaasta lõpetamine ja lõpuaktus
• Kooliaasta lõpetamine toimub 9. juunil. Aktus toimub interneti vahendusel; õpilastele väljastatakse tunnistused paberkandjal, mille saab kätte klassijuhatajalt.
• 9. klassi õpilased saavad lõputunnistused kätte 17. juunil. Pidulikule koosviibimisele võib tulla koos lähimate pereliikmetega, üks perekond korraga kindlatel kellaaegadel. Lõpuaktus toimub interneti vahendusel.

Kõik klassiekskursioonid, väljasõidud ja klassiõhtud jäävad ära. Uus olukord annab aga võimaluse olla leidlik ja loov, et luua teistsuguseid viise ühistegevuseks oma klassiga.

Ohutut kooliaasta lõppu ja püsige terved!

Kärdla Põhikoolis toimub õppetöö järgmiste põhimõtete alusel:

Kärdla õppekoha õpe
• Tavapärast distantsõpet 1.–8. klasside õpilastele ei toimu ja hinded pannakse üldjuhul välja juba toimunud õppetöö tulemuste alusel. Kooliaasta ei ole aga sellega lõppenud.
• Viimasel kolmel õppenädalal viiakse läbi tegevusi, mis on seotud eelkõige üldpädevuste arendamisega (Kooli õppekava ptk.1.4).
• Õpilased täidavad lõimingu ülesandeid, osalevad projektõppes ning teistes tegevustes, mis on jaotatud korraga ühele nädalale ning pakuvad vaheldust tavapärasele distantsõppele.
• Õpilastele on planeeritud iseseisvaks tegemiseks erinevad väljakutsete sarjad, mille hulgast saab iga õpilane endale meelepärase valida (nt liikumine, kokkamine, muusika, meisterdamine, lugemine).

Lõpuklasside õpe


• 9. klasside õpilastel pannakse võimalusel hinded välja juba toimunud õppetöö alusel; teistes õppeainetes toimub distantsõpe kooliaasta lõpuni, et anda põhikooli lõpetajatele maksimaalselt hea teadmistepagas ja ettevalmistus haridustee jätkamiseks pärast põhikooli lõpetamist.
• Vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse 9. klassi õpilastele osaliselt tunde läbi ka koolimajas, kuid seda mitte suuremas rühmas kui 10 õpilast ja järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.
• Soovi korral on kodul võimalus kontaktõppest keelduda, kui see ohustab vanemate hinnangul lapse või tema pereliikmete tervist. Sellest tuleb klassijuhatajat teavitada ja õpilasele antakse õppeülesandeid distantsilt.

Tugimeetmed ja arenguvestlused
• Kõikidel õpilastel on jätkuvalt võimalus saada ainealast konsultatsiooni interneti
vahendusel.
• Distantsõppe perioodil raskustesse jäänud õpilased saavad vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega tulla konsultatsiooni koolimajja kindlaks määratud kellaajal ja mitte suuremas rühmas kui 5 õpilast.
• Puudulike aastahinnetega õpilastel toimub täiendav õppetöö juunis või augustis kokkuleppel aineõpetajaga ning igaühega personaalselt lepitakse kokku ka konkreetne töövorm.
• Kooli tugispetsialistide nõustamine jätkub interneti, telefoni ja meili teel. Kokkuleppel konkreetse tugispetsialisti ja lastevanematega on võimalus nõustamist läbi viia kooli ruumides, kuid järgida tuleb kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.
• Arenguvestlused toimuvad kokkuleppel õpetaja ja lastevanematega interneti vahendusel
või koolimajas selleks ettenähtud kellaaegadel ohutusnõudeid järgides.

Kõpu õppekoha õpe
• Tavapärast distantsõpet alates 18. maist õpilastele ei toimu ja hinded pannakse üldjuhul välja juba toimunud õppetöö tulemuste alusel. Viimasel kolmel õppenädalal viiakse läbi tegevusi, mis on seotud eelkõige üldpädevuste arendamisega ja eluoskuste õpetamisega.
• Vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse õpilastele osaliselt tunde läbi õppekoha ruumides, järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.

Vabaduse õppekoha õpe
• Jätkatakse distantsõppega õppeaasta lõpuni ning vajadusel ja kokkuleppel õpetaja ning lastevanematega viiakse õpilastele osaliselt tunde läbi õppekoha ruumides, järgides kõiki ohutusnõudeid, mis sellel ajal vabariigi valitsus on kehtestanud.

Kooliaasta lõpetamine ja lõpuaktus
• Kooliaasta lõpetamine toimub 9. juunil. Aktus toimub interneti vahendusel; õpilastele väljastatakse tunnistused paberkandjal, mille saab kätte klassijuhatajalt.
• 9. klassi õpilased saavad lõputunnistused kätte 17. juunil. Pidulikule koosviibimisele võib tulla koos lähimate pereliikmetega, üks perekond korraga kindlatel kellaaegadel. Lõpuaktus toimub interneti vahendusel.

Kõik klassiekskursioonid, väljasõidud ja klassiõhtud jäävad ära. Uus olukord annab aga võimaluse olla leidlik ja loov, et luua teistsuguseid viise ühistegevuseks oma klassiga.

Ohutut kooliaasta lõppu ja püsige terved!