Uudised

Muutunud juhised karantiini kohta 06. veebruar eliisa.liias


7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini, välja arvatud juhul, kui isik on vaktsineeritud või covidi läbi põdenud.

Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.

Koolis jagatakse jätkuvalt kiirteste kõikidele õpilastele, et nad saaksid teha kodus enne kooli tulekut teste kaks korda nädalas (P õhtul/E hommikul või K õhtul/N hommikul). Kiirteste teevad ka kooli töötajad.

7. veebruarist ei pea lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma juhul, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (k.a) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lastele ja noortele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis,  noorsootööasutuses või huvitegevuses. Kui lähikontakt toimus mujal (nt perekonnas, üritusel vm), siis tuleb jääda tavakorras 7 päevaks karantiini, välja arvatud juhul, kui isik on vaktsineeritud või covidi läbi põdenud.

Koolist koju tuleb õpilasel jääda haigustunnuste või positiivse kiirtesti korral. Positiivse kiirtesti saanud laps ei pea enam minema PCR testile, vaid tal tuleb jääda 10 päevaks isolatsiooni ning vajadusel ühendust võtta perearstiga.


Koolis jagatakse jätkuvalt kiirteste kõikidele õpilastele, et nad saaksid teha kodus enne kooli tulekut teste kaks korda nädalas (P õhtul/E hommikul või K õhtul/N hommikul). Kiirteste teevad ka kooli töötajad.