Uudised

Millal on õige aeg alustada? 30. märts eliisa.liias


Õpetajate lehe toimetaja uuris ka Kärdla Põhikooli direktorilt: "Mis kell algab teie koolis päev ja kas on olnud plaanis muuta koolipäeva algust hilisemaks?" 

Margit Kagadze, Kärdla põhikooli direktori vastus:

Kärdla põhikoolis algavad tunnid kell 8 ja minu teada on see alati nii olnud. Hilisemat tundide algust on küll arutatud nii õpetajate kui lastevanematega, kuid ühise seisukohani ei ole jõutud. Pooltargumendid tuginevad kasvatusteadlaste ja uneuurijate väidetele, kelle sõnul annab pikem uni parema õpivõime ja aitab ennetada ka vaimse tervise probleeme. Vastuargumentidest kõlavad kõhklused, et laste päev venib sel juhul liiga pikaks, neil ei ole enam nii palju vaba aega ning huvitegevus lükkub hilistele tundidele. Samuti tuntakse muret, kas lapsevanem saab hommikul varem tööle minnes lapse üksi koju jätta või bussiliiklus toetab koolijõudmist. Skeptikud väidavad veel, et koolipäeva hilisem algus lubab lapsel justkui kauem magada ja siis ei saavutata ikkagi eesmärki.

Isiklikult usaldan teadlasi ja mulle tundub, et kõik takistused on ületatavad, kui paneme esikohale lapse heaolu. Näiteks koolimaja võibki olla varem avatud, kuid enne tunde saaksid õpilased omavahel suhelda, nautida kooli hommikuputru, käia konsultatsioonides, vestelda klassijuhatajaga, käia mõnes huvitunnis, vaiksemas nurgas lugeda ja korrata või saaks korraldada koolipere ühiseid kogunemisi. Lisaks koolipäeva hilisemale algusele tuleks mõelda aga veel kord läbi kodutööde maht ja sisu. Kui lapsed on koolis puhanumad, siis saab ka koolipäeva jooksul rohkem tehtud ning hiljem lõppev koolipäev ei oleks probleem. Päris ilma kodutöödeta muidugi ei saa, kuid need peaksid olema hästi läbimõeldud ja võimalusel tuleb neile läheneda individuaalselt. 

Täisversioonis artiklit on võimalik lugeda siit: https://bit.ly/2UqFmfV

Õpetajate lehe toimetaja uuris ka Kärdla Põhikooli direktorilt: "Mis kell algab teie koolis päev ja kas on olnud plaanis muuta koolipäeva algust hilisemaks?" 

Margit Kagadze, Kärdla põhikooli direktori vastus:

Kärdla põhikoolis algavad tunnid kell 8 ja minu teada on see alati nii olnud. Hilisemat tundide algust on küll arutatud nii õpetajate kui lastevanematega, kuid ühise seisukohani ei ole jõutud. Pooltargumendid tuginevad kasvatusteadlaste ja uneuurijate väidetele, kelle sõnul annab pikem uni parema õpivõime ja aitab ennetada ka vaimse tervise probleeme. Vastuargumentidest kõlavad kõhklused, et laste päev venib sel juhul liiga pikaks, neil ei ole enam nii palju vaba aega ning huvitegevus lükkub hilistele tundidele. Samuti tuntakse muret, kas lapsevanem saab hommikul varem tööle minnes lapse üksi koju jätta või bussiliiklus toetab koolijõudmist. Skeptikud väidavad veel, et koolipäeva hilisem algus lubab lapsel justkui kauem magada ja siis ei saavutata ikkagi eesmärki.

Isiklikult usaldan teadlasi ja mulle tundub, et kõik takistused on ületatavad, kui paneme esikohale lapse heaolu. Näiteks koolimaja võibki olla varem avatud, kuid enne tunde saaksid õpilased omavahel suhelda, nautida kooli hommikuputru, käia konsultatsioonides, vestelda klassijuhatajaga, käia mõnes huvitunnis, vaiksemas nurgas lugeda ja korrata või saaks korraldada koolipere ühiseid kogunemisi. Lisaks koolipäeva hilisemale algusele tuleks mõelda aga veel kord läbi kodutööde maht ja sisu. Kui lapsed on koolis puhanumad, siis saab ka koolipäeva jooksul rohkem tehtud ning hiljem lõppev koolipäev ei oleks probleem. Päris ilma kodutöödeta muidugi ei saa, kuid need peaksid olema hästi läbimõeldud ja võimalusel tuleb neile läheneda individuaalselt. 

Täisversioonis artiklit on võimalik lugeda siit: https://bit.ly/2UqFmfV