Uudised

Koroonaviiruse leviku stsenaariumid ja õppetöö korraldamine Kärdla Põhikoolis 17. september eliisa.liias


2020/2021 õppeaastat alustame võimalikult tavapäraselt kontaktõppena. Samas pöörame suuremat tähelepanu ohutusnõuetele ja terviseteadlikkuse tõstmisele nii õpilaste kui koolitöötajate seas. Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi muutma vastavalt riiklikele ja Hiiumaa vallavalitsuselt saadud juhistele.

Rohelise stsenaariumi tingimused:
1) Riikliku mõõdikuna Hiiumaal COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole.
2) COVID-19 haiguse levik Eestis on kontrolli all ja lisanduvate nakatunute hulk väljaspool Hiiumaad on ööpäevas madal.

Rohelise stsenaariumi tegevused:
* Kool on avatud ning toimub tavapärane õppetöö.
* Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja kokkulepitud ohutusnõudeid kooli ruumides.
* Kõik õppereisid ja väljasõidud tuleb kooskõlastada juhtkonnaga, kes hindab nakatumise riske vastavalt koroonakaardile ja sellele, kuidas on tagatud ohutusnõuded vastava sündmuse puhul.

Kollase stsenaariumi tingimused:
1) Kärdla Põhikoolis on avastatud COVID-19 haigusesse nakatunud
2) COVID-19 haiguse levik Hiiumaal on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal.
3) Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks.

Kollase stsenaariumi tegevused:
* Kärdla Põhikool on osaliselt avatud
* COVID-19 nakatunud õpilane ja lähikontaktsed õpilased jäävad distantsõppele vähemalt 14 päevaks. COVID-19 nakatunud töötaja ja lähikontaktsed jätkavad tööd võimalusel distantsilt vähemalt 14 päeva.
* Kontaktõpe on tagatud I ja II kooliastme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele.
* Kontaktõppes olevad õpilased on hajutatud nii, et ruumide täituvus on kuni 50%.
* Kontaktõppes olevate õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks korraldame õppetöö hajutatult (nt hajutatud koolipäeva algus, koolmajas liiklemise skeem, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm).
* III kooliastme õpilased on klassiti kaks nädalat distantsõppel ja üks nädal kontaktõppes.
* Distantsõpe viiakse läbi vastavalt distantsõppe läbiviimise korrale.
* Distantsõppel olevatele õpilastele tagatakse nädalase toidupaki kättesaadavus.
* Lapsevanematel ja teistel külalistel tuleb koolimajja sisenemine kokku leppida klassijuhataja, õpetaja või juhtkonna liikmega, kes tuleb lapsevanemale/külalisele peasissekäigu juurde vastu ja koolmajas viibides tuleb kanda maski ja töötajatel visiire.

Punase stsenaariumi tingimused:
1) Vabariigi Valitsus on kehtestanud eriolukorra COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Punase stsenaariumi tegevused:
* Riigis on kehtestatud eriolukord.
* Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele.
* Osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.

2020/2021 õppeaastat alustame võimalikult tavapäraselt kontaktõppena. Samas pöörame suuremat tähelepanu ohutusnõuetele ja terviseteadlikkuse tõstmisele nii õpilaste kui koolitöötajate seas. Nakkusohu kasvades oleme valmis õppetöö vormi muutma vastavalt riiklikele ja Hiiumaa vallavalitsuselt saadud juhistele.

Rohelise stsenaariumi tingimused:
1) Riikliku mõõdikuna Hiiumaal COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole.
2) COVID-19 haiguse levik Eestis on kontrolli all ja lisanduvate nakatunute hulk väljaspool Hiiumaad on ööpäevas madal.

Rohelise stsenaariumi tegevused:
* Kool on avatud ning toimub tavapärane õppetöö.
* Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja kokkulepitud ohutusnõudeid kooli ruumides.
* Kõik õppereisid ja väljasõidud tuleb kooskõlastada juhtkonnaga, kes hindab nakatumise riske vastavalt koroonakaardile ja sellele, kuidas on tagatud ohutusnõuded vastava sündmuse puhul.

Kollase stsenaariumi tingimused:
1) Kärdla Põhikoolis on avastatud COVID-19 haigusesse nakatunud
2) COVID-19 haiguse levik Hiiumaal on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal.
3) Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmeid piiranguid COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks.

Kollase stsenaariumi tegevused:
* Kärdla Põhikool on osaliselt avatud
* COVID-19 nakatunud õpilane ja lähikontaktsed õpilased jäävad distantsõppele vähemalt 14 päevaks. COVID-19 nakatunud töötaja ja lähikontaktsed jätkavad tööd võimalusel distantsilt vähemalt 14 päeva.
* Kontaktõpe on tagatud I ja II kooliastme õpilastele ning hariduslike erivajadustega õpilastele.
* Kontaktõppes olevad õpilased on hajutatud nii, et ruumide täituvus on kuni 50%.
* Kontaktõppes olevate õpilaste füüsiliste kontaktide vähendamiseks korraldame õppetöö hajutatult (nt hajutatud koolipäeva algus, koolmajas liiklemise skeem, erinevatel aegadel vahetunnid, hajutatud söögivahetunnid, koduklassides õppimine, õuesõpe, e-õppe päevad jm).
* III kooliastme õpilased on klassiti kaks nädalat distantsõppel ja üks nädal kontaktõppes.
* Distantsõpe viiakse läbi vastavalt distantsõppe läbiviimise korrale.
* Distantsõppel olevatele õpilastele tagatakse nädalase toidupaki kättesaadavus.
* Lapsevanematel ja teistel külalistel tuleb koolimajja sisenemine kokku leppida klassijuhataja, õpetaja või juhtkonna liikmega, kes tuleb lapsevanemale/külalisele peasissekäigu juurde vastu ja koolmajas viibides tuleb kanda maski ja töötajatel visiire.

Punase stsenaariumi tingimused:
1) Vabariigi Valitsus on kehtestanud eriolukorra COVID-19 leviku tõkestamiseks.

Punase stsenaariumi tegevused:
* Riigis on kehtestatud eriolukord.
* Koolid on suletud ja õpilased on viidud distantsõppele.
* Osaline kontaktõpe toimub vaid vajaduspõhiselt hariduslike erivajadustega õpilastele eelnevalt läbimõeldud kava ning kõiki osapooli puudutavate kokkulepetega.