Uudised

Kärdla kooli uus õppehoone sai nurgakivi 01. veebruar eliisa.liias


Täna keskpäeval pandi Kärdla kooli uuele õppehoonele nurgakivi. Koos uue hoone valmimisega saab kool ametlikult ka uue nime – Kärdla Kool. See aitab hoida järjepidevust ja ühendab endas Kärdla Keskkooli, Kärdla Ühisgümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli.

Koos tänase ajalehe, uue koolihoone projekti jooniste ja Hiiu euru meenemündiga pannakse uue koolihoone nurgakivi kapslisse ka Kärdla põhikooli tänaste õpilaste soovid ja mõtted. "Hei, lapsed tulevikust! Nautige kooli sama palju kui meie!" soovib 9a klass. 1b klass soovib, et uus koolimaja kestaks kaua ja oleks loodussõbralik, et seal kehtiks koolirahu ning koolimaja juures oleks erinevaid vaba aja veetmise võimalusi.

“Vaatamata sellele, et paneme täna, 1. veebruaril nurgakivi uuele õppehoonele, on tegemist ikka sellesama Kärdla kooliga, mille juured ulatuvad enam kui kahe inimpõlve taha, aastasse 1830,” ütles Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze. Ta lisas, et täna õpib Kärdla koolis 321 õpilast ja tegemist on ühtlasi Hiiumaa suurima põhikooliga. Lisaks tavaõppele toimub õppetöö lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava alusel.

Uus koolihoone ja väliala loovad Kagadze sõnul paremad võimalused õpetada ja õppida erineval viisil, kuid ainult sellest ei piisa: “Tegelikult teevad kooli mitte seinad, aga inimesed selle sees ja nemad väärivadki maailma parimat õpikeskkonda.”

Vallavanem Hergo Tasuja tõdes, et nurgakivi asetamine on sümboolne hetk, mis märgib uue ajastu saabumist uue füüsilise õpikeskkonnaga: “Veel olulisem on, et sellega koos areneks ning astuks ühte sammu vaimne õpikeskkond – see projekt loob selleks igatahes head eeldused.”

OÜ Ehitus5ECO projektijuht Margo Padar tänab võimaluse eest jätkata konstruktiivset koostööd Hiiumaa vallaga ka Kärdla põhikooli ehitusel: “Loodame siin rakendada kõiki positiivseid kogemusi Hiiumaa Spordikeskuse ehituselt.”

Padar märkis, et uue koolimaja näol on tegemist kaasaegse ja ehitustehniliselt keerulise hoonega, aga Ehitus5ECO annab omalt poolt maksimumi, et tulevasel kooliperel oleks uues õppehoones hea teadmisi omandada.

Suhestub kohaliku kontekstiga

Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt Must büroo projektiga "Asum", mille autoriteks arhitektid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe ja Andreas Krigoltoi.

Arhitekt Ott Alveri sõnul suhestub uus õppehoone kohaliku kontekstiga: “Kärdla uus koolihoone koosneb kahest poolest – hoone keskel on lihtne kahekordne hoonemaht, mida ümbritseb sopiline viilkatustega kaetud ühekordne hooneosa. Mõlemad pooled suhestuvad kohaliku Kärdla kontekstiga. Kõrgem maht olemasolevate suurte ühiskondlike hoonete ja madalam osa ümbritseva aedlinliku eramajade tüpoloogiaga.” Alver lisas, et koolihoone on nende kahe maailma hübriid, sidudes tundlikult kokku suure ja väikese skaala.

Alver tõdes, et muutunud õpikäsitlus peab varasema, pelgalt klassiruumikeskse õppe asemel oluliseks õpikeskkonna varieeruvust: “Siseruumide kõrval on igapäevase õppe oluliseks osaks saamas ka õuesõpe.”

Uue õppehoone esimese korruse sopilised hoovialad on osaliselt klaaskatusega kaetud, mis võimaldab teha väliõpet ka kehvema ilmaga. Lisaks on algkooli osas igast klassiruumist otsepääs välialale, mis lihtsustab vahetunnis laste õuealale liikumist.

Hoone peamised avalikud funktsioonid on koondatud peasissepääsu lähedale.

Vahetult fuajeeala kõrval paikneb ka astmestik koos trepiga, mis viib teisele korrusele. Läbi kahe korruse ulatuv ruum on üleni vooderdatud puiduga, mis jätkub teisel korrusel raamatukogu sisustuse ja laena.

Puidust elemendi sisse on integreeritud klaasist vitriinkapid ja avalikuks kasutuseks mõeldud õpinurgad. Alveri sõnul tekib seega omanäoline ja tänase looduslähedase mõtteviisiga kokkusobiv ruumikese.

Koolihoone valmib aasta lõpuks

Kärdla põhikooli ehitustööde maksumus on 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 miljonit on riigi kaasfinantseering Euroopa Liidu regionaalarengu fondist. Hinnas sisaldub ka vana koolihoone lammutus, väliruumi korrastamine, muusikakooli ning võimla fassaadi taastamine ja gümnaasiumi fassaadi taastamine koos uue trepikoja ehitusega.

Hiiumaa vallavalitsuse arhitekti Kaire Nõmme sõnul moodustub krundil paikneva hiigelhoone asemele haridusasutuste linnak, kus iga hoone saab eraldi särada, jagades ühist väliruumi.

Uus koolihoone oli asialgselt plaanitud valmima käesoleva aasta septembriks, kuid vallavanem Hergo Tasuja sõnul on turutõrked ehituses toonud lauale ehitaja taotluse tähtaja pikendamiseks: “Uus kokkulepe hoone valmimiseks on 2022. aasta lõpp ja uude majja kolib koolipere 2023. aasta alguses.”

Õppetöö vanas koolihoones jätkub mai keskpaigani. Koolipere kolib mais Kärdlas asuvatele asenduspindadele: muusikakooli, raamatukogu, kultuurimaja, õpilaskodu ja käsitöömaja ruumidesse.

Tekst: Hiiumaa vald
Pildid: Argo Nurs

Kärdla Kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutavad isikud
Peaprojekteerija: 
AS Infragate Eesti, Liina Mürk
Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)
Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)
Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)
Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk
Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor
Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva
Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter
Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš
Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren
Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe 

Täna keskpäeval pandi Kärdla kooli uuele õppehoonele nurgakivi. Koos uue hoone valmimisega saab kool ametlikult ka uue nime – Kärdla Kool. See aitab hoida järjepidevust ja ühendab endas Kärdla Keskkooli, Kärdla Ühisgümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli.

Koos tänase ajalehe, uue koolihoone projekti jooniste ja Hiiu euru meenemündiga pannakse uue koolihoone nurgakivi kapslisse ka Kärdla põhikooli tänaste õpilaste soovid ja mõtted. "Hei, lapsed tulevikust! Nautige kooli sama palju kui meie!" soovib 9a klass. 1b klass soovib, et uus koolimaja kestaks kaua ja oleks loodussõbralik, et seal kehtiks koolirahu ning koolimaja juures oleks erinevaid vaba aja veetmise võimalusi.


“Vaatamata sellele, et paneme täna, 1. veebruaril nurgakivi uuele õppehoonele, on tegemist ikka sellesama Kärdla kooliga, mille juured ulatuvad enam kui kahe inimpõlve taha, aastasse 1830,” ütles Kärdla põhikooli direktor Margit Kagadze. Ta lisas, et täna õpib Kärdla koolis 321 õpilast ja tegemist on ühtlasi Hiiumaa suurima põhikooliga. Lisaks tavaõppele toimub õppetöö lihtsustatud, toimetuleku- ja hooldusõppekava alusel.

Uus koolihoone ja väliala loovad Kagadze sõnul paremad võimalused õpetada ja õppida erineval viisil, kuid ainult sellest ei piisa: “Tegelikult teevad kooli mitte seinad, aga inimesed selle sees ja nemad väärivadki maailma parimat õpikeskkonda.”

Vallavanem Hergo Tasuja tõdes, et nurgakivi asetamine on sümboolne hetk, mis märgib uue ajastu saabumist uue füüsilise õpikeskkonnaga: “Veel olulisem on, et sellega koos areneks ning astuks ühte sammu vaimne õpikeskkond – see projekt loob selleks igatahes head eeldused.”

OÜ Ehitus5ECO projektijuht Margo Padar tänab võimaluse eest jätkata konstruktiivset koostööd Hiiumaa vallaga ka Kärdla põhikooli ehitusel: “Loodame siin rakendada kõiki positiivseid kogemusi Hiiumaa Spordikeskuse ehituselt.”

Padar märkis, et uue koolimaja näol on tegemist kaasaegse ja ehitustehniliselt keerulise hoonega, aga Ehitus5ECO annab omalt poolt maksimumi, et tulevasel kooliperel oleks uues õppehoones hea teadmisi omandada.

Suhestub kohaliku kontekstiga

Kärdla põhikooli arhitektuurivõistluse võitis Arhitekt Must büroo projektiga "Asum", mille autoriteks arhitektid Ott Alver, Alvin Järving, Mari Rass, Jõnn Sooniste, Lisett Laurimäe ja Andreas Krigoltoi.

Arhitekt Ott Alveri sõnul suhestub uus õppehoone kohaliku kontekstiga: “Kärdla uus koolihoone koosneb kahest poolest – hoone keskel on lihtne kahekordne hoonemaht, mida ümbritseb sopiline viilkatustega kaetud ühekordne hooneosa. Mõlemad pooled suhestuvad kohaliku Kärdla kontekstiga. Kõrgem maht olemasolevate suurte ühiskondlike hoonete ja madalam osa ümbritseva aedlinliku eramajade tüpoloogiaga.” Alver lisas, et koolihoone on nende kahe maailma hübriid, sidudes tundlikult kokku suure ja väikese skaala.

Alver tõdes, et muutunud õpikäsitlus peab varasema, pelgalt klassiruumikeskse õppe asemel oluliseks õpikeskkonna varieeruvust: “Siseruumide kõrval on igapäevase õppe oluliseks osaks saamas ka õuesõpe.”

Uue õppehoone esimese korruse sopilised hoovialad on osaliselt klaaskatusega kaetud, mis võimaldab teha väliõpet ka kehvema ilmaga. Lisaks on algkooli osas igast klassiruumist otsepääs välialale, mis lihtsustab vahetunnis laste õuealale liikumist.

Hoone peamised avalikud funktsioonid on koondatud peasissepääsu lähedale.

Vahetult fuajeeala kõrval paikneb ka astmestik koos trepiga, mis viib teisele korrusele. Läbi kahe korruse ulatuv ruum on üleni vooderdatud puiduga, mis jätkub teisel korrusel raamatukogu sisustuse ja laena.

Puidust elemendi sisse on integreeritud klaasist vitriinkapid ja avalikuks kasutuseks mõeldud õpinurgad. Alveri sõnul tekib seega omanäoline ja tänase looduslähedase mõtteviisiga kokkusobiv ruumikese.

Koolihoone valmib aasta lõpuks

Kärdla põhikooli ehitustööde maksumus on 6,4 miljonit eurot, millest 3,4 miljonit on riigi kaasfinantseering Euroopa Liidu regionaalarengu fondist. Hinnas sisaldub ka vana koolihoone lammutus, väliruumi korrastamine, muusikakooli ning võimla fassaadi taastamine ja gümnaasiumi fassaadi taastamine koos uue trepikoja ehitusega.

Hiiumaa vallavalitsuse arhitekti Kaire Nõmme sõnul moodustub krundil paikneva hiigelhoone asemele haridusasutuste linnak, kus iga hoone saab eraldi särada, jagades ühist väliruumi.

Uus koolihoone oli asialgselt plaanitud valmima käesoleva aasta septembriks, kuid vallavanem Hergo Tasuja sõnul on turutõrked ehituses toonud lauale ehitaja taotluse tähtaja pikendamiseks: “Uus kokkulepe hoone valmimiseks on 2022. aasta lõpp ja uude majja kolib koolipere 2023. aasta alguses.”

Õppetöö vanas koolihoones jätkub mai keskpaigani. Koolipere kolib mais Kärdlas asuvatele asenduspindadele: muusikakooli, raamatukogu, kultuurimaja, õpilaskodu ja käsitöömaja ruumidesse.

Tekst: Hiiumaa vald
Pildid: Argo Nurs

Kärdla Kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutavad isikud
Peaprojekteerija: 
AS Infragate Eesti, Liina Mürk
Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)
Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)
Maastikuarhitektuur:  OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)
Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk
Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noor
Veevarustus ja kanalisatsioon:  Infragate Eesti AS, Julia Soboleva
Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatter
Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš
Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren
Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe