Uudised

Kärdla kool kolib asenduspindadele 22. aprill eliisa.liias


Kärdla Põhikooli ehitustööd on jõudnud etappi, kus lammutamisele minevad hooned kolitakse tühjaks. Viimane koolipäev praeguses hoones on õpilastel täna. Kolimisega tehakse algust järgmisel nädalal, mil on koolivaheaeg. Alates 2. maist toimub õppetöö asenduspindadel: muusikakooli, teabemaja, kooli raamatukogu, riigigümnaasiumi, HUPS-i maja, käsitöömaja, tööõpetuse maja, spordikeskuse ja Mängude maja ruumides. Täpsemat infot jagatakse kooliperele Stuudiumi vahendusel. Ehitajale antakse lammutamiseks minevad hooned üle 15. mail.

Et lammutamisele läheb ka kooli söökla, siis sõlmitakse sel kevadel toitlustamiseks leping OÜga Hiie Toidukoda – ettevõte toob lõunatoidu ja lapsed saavad süüa samades hoonetes, kus õpivad.

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks. Vana kuur jääb esialgu prügimajaks.

Kärdla kooli uus hoone saab olema praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile (u 340 õpilast): 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uue hoone ehitustööd on jõudnud juba poole peale, 9. mail toimub sarikapidu.

Foto: Argo Nurs

Kärdla Põhikooli ehitustööd on jõudnud etappi, kus lammutamisele minevad hooned kolitakse tühjaks. Viimane koolipäev praeguses hoones on õpilastel täna. Kolimisega tehakse algust järgmisel nädalal, mil on koolivaheaeg. Alates 2. maist toimub õppetöö asenduspindadel: muusikakooli, teabemaja, kooli raamatukogu, riigigümnaasiumi, HUPS-i maja, käsitöömaja, tööõpetuse maja, spordikeskuse ja Mängude maja ruumides. Täpsemat infot jagatakse kooliperele Stuudiumi vahendusel. Ehitajale antakse lammutamiseks minevad hooned üle 15. mail.

Et lammutamisele läheb ka kooli söökla, siis sõlmitakse sel kevadel toitlustamiseks leping OÜga Hiie Toidukoda – ettevõte toob lõunatoidu ja lapsed saavad süüa samades hoonetes, kus õpivad.

Tööde käigus lammutatakse 1976. aastal ehitatud hoone, mis asub Kärdla muusikakooli ja Hiiumaa gümnaasiumi vahel. Alles jääb u 800ruutmeetrine võimlaosa. Hiiumaa gümnaasiumi õppehoone saab uue fassaadi ja evakuatsioonitrepi. Muusikakooli maja ehk vana koolimaja säilib praegusel kujul, kuid jääb teistest hoonetest eraldiseisvaks. Vana kuur jääb esialgu prügimajaks.

Kärdla kooli uus hoone saab olema praegusest väiksem ja vastab laste arvu prognoosile (u 340 õpilast): 2200 ruutmeetrit, kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti korrastatakse kooli õueala. Uue hoone ehitustööd on jõudnud juba poole peale, 9. mail toimub sarikapidu.

Foto: Argo Nurs