Uudised

Igaüks meist loeb - anna noortele võimalus ja nad loovad osaluspõhise maailma 20. oktoober Geilin Valk


Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur rahastab projekti “Valgustatud noored”, kus koostöökohtumisel Kärdlas osalesid 21.08.2023-24.08.2023 Pärnu Rääma Põhikooli ja Kärdla Kooli noored.

Projekti nimel tegutsema ajendas Pärnu Rääma Põhikooli noori olukord, kus III kooliastmes (see ka meie projekti peamine sihtrühm) on märkimisväärselt hulgal noori, kes ei ole kaasatud erinevate otsuste tegemisse kooli tasandil.

Kärdlas toimunud koostöökohtumisel sai nelja päeva jooksul iga noor reaalse kogemuse ja mõistmise, et tema hääl loeb kaasarääkimisel ja tema arvamust arvestatakse, tema valik loeb otsuste tegemisel, tema panus tiimitöösse loeb tegutsemisel ning tema soov loeb tuleviku kujundamisel.

Aprillis 2024 kohtuvad need koolid selle projekti raames juba Pärnus.

#ErasmusPlus

#erasmus

#euroopasolidaarsuskorpuseagentuur

#valgustatudnoored

#pärnuräämapõhikool

#kärdlakool

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur rahastab projekti “Valgustatud noored”, kus koostöökohtumisel Kärdlas osalesid 21.08.2023-24.08.2023 Pärnu Rääma Põhikooli ja Kärdla Kooli noored.

Projekti nimel tegutsema ajendas Pärnu Rääma Põhikooli noori olukord, kus III kooliastmes (see ka meie projekti peamine sihtrühm) on märkimisväärselt hulgal noori, kes ei ole kaasatud erinevate otsuste tegemisse kooli tasandil.

Kärdlas toimunud koostöökohtumisel sai nelja päeva jooksul iga noor reaalse kogemuse ja mõistmise, et tema hääl loeb kaasarääkimisel ja tema arvamust arvestatakse, tema valik loeb otsuste tegemisel, tema panus tiimitöösse loeb tegutsemisel ning tema soov loeb tuleviku kujundamisel.

Aprillis 2024 kohtuvad need koolid selle projekti raames juba Pärnus.