Uudised

Hiiumaa valla info seoses uue koolimajaga 23. jaanuar eliisa.liias


Vallavanem Hergo Tasuja võtab kokku äsja valminud Kärdla koolihoone protsessi.

Meie haridustaristu on saanud olulise täienduse - Kärdlasse ehitati uus koolihoone, mis on kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti on täiesti uut nägu ning mitmekülgsete aja veetmise võimalustega kooli õueala.

Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele, ja 60 töötajale.

Protsess on olnud pikk. 2018. aasta septembris kinnitas vabariigi valitsus toetuse uue hoone ehitamiseks. Summas 3,4 miljonit eurot, millele pidi lisanduma 600 000 valla omaosalusena.

Et ehitushinnad tegid vahepealsetel aastatel röögatu hüppe ning koolipidaja polnud valmis kvaliteetse õppekeskkonna arvelt järele andma, on ehitustööde tegelik hind enam kui kahekordseks kasvanud.

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 2019. aasta märtsis välja arhitektuurivõistluse uue hoone ideekavandi leidmiseks. Kokku laekus võistlusele viis tööd ning võitjaks valiti Arhitekt Must OÜ büroo kavand „Asum“.

Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid, mis aitavad eriti noorema astme jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda siseruumide ja hooviala vahel.

Aprillis 2021 kuulutati välja ehitushange. Selle võitis OÜ Ehitus5ECO ning ehitustööd algasid sügisel 2021.

1. veebruaril 2022 sai uus õppehoone nurgakivi. Samal päeval anti teada, et koos uue hoone valmimisega saab kool uue nime – Kärdla Kool. See aitab kooli direktori sõnul hoida järjepidevust ja ühendab endas Kärdla Keskkooli, Kärdla Ühisgümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli.

Mais alustati õppetööga asenduspindadel: muusikakooli, teabemaja, kooli raamatukogu, riigigümnaasiumi, HUPS-i maja, käsitöömaja, tööõpetuse maja, Spordikeskuse ja Mängude maja ruumides. Sügisel jätkati asenduspindadel ja senistele ruumidele lisandusid Kärdla nukuteatri hoone ja Kärdla kultuurikeskuse õppeklassid.

9. mail peeti sarikapidu ning siht oli, et alanud ehk 2023. aastal alustaksime õppetööd uues hoones. Aga sina teed plaane, elu teeb neisse oma korrektuurid. Sõjategevus Euroopas mõjutas ehitusturgu ja tarneid sedavõrd, et oleme pidanud ka esialgseid tähtaegu korrigeerima.

Ehitustööd võtsime vastu 28. detsembril. Viimase töölõiguna on nendel päevadel lõpetamisel sisseehitatud mööbli tootmine ja paigaldamine.

Kuna meil ei ole lõplikku selgust, mis päeval see töö lõpeb, siis ei saa hetkel ka kindlat päeva öelda, millal koolipere asenduspindadelt uude majja kolib. Küll oleme kokku leppinud, et kohe kui eritellimusmööbel on paigaldatud, toimub suurkoristus ning oleme valmis maksimaalselt kiiresti uude hoonesse kolima. Võimalik, et see tähendab paariks päevaks ümberkorraldusi õppetöös. Aga sellest teavitab kool sel juhul esimesel võimalusel Stuudiumi kaudu.

Ametliku avamise planeerime kevadperioodi, mil saame ka õueala mõnusamalt uudistada. Lisaks, nagu eespool mainitud, töös on kooli nime muutmise protsess. Plaanime selle ühildada avamispeoga.

Protsess on olnud pikk. Samas on koerast üle saadud, jäänud on veel saba otsa ots ületada.

Uue koolihoonega on loodud uus keskkond ja võimalused õppetöö korraldamiseks. Sealhulgas erinevaid õppemeetodeid ja tegevusi kasutades ning põimides, mis omakorda on väljakutseks ka õpetajatele, et tunnitegevusi uuel moel kavandada. Eks kooli panebki elama koolipere ise.

Aitäh vallavalitsuse projektitiimile, kooli juhtkonnale, asenduspindadel õppetöö korraldajatele-võimaldajatele, Käina kooli köögile ning kõigile, kes abiks olnud ja protsessi panustanud. Suurimad tänusõnad aga õpilastele, õpetajatele, kooli töötajatele ning lapsevanematele, et te sellest väljakutsest nõnda hästi olete läbi tulnud.

Lõpetuseks rahast. Üldmaksumus on tänase seisu ja teadmisega 8 235 000 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 3 400 000 eurot.

Ehitusmaksumus 6 989 000 eurot, sealhulgas lisatööd 281 200 ja sõjakallinemine 314 200 eurot.

Sisustus ehk mööbel, tehnika, köögi sisustus maksis 777 700 eurot. Kaasnevad tegevused 468 000 eurot. Siia alla kuuluvad uuringud, eeltööd, arhitektuurivõistlus, järelevalve, ekspertiisid jne.

Hergo Tasuja
Hiiumaa vallavanem

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:
Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk
Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)
Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)
Maastikuarhitektuur: OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)
Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk
Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noo
Veevarustus ja kanalisatsioon: Infragate Eesti AS, Julia Soboleva
Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatte
Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš
Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren
Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe
Ehituse peatöövõtja: Ehitus5ECO OÜ

Foto: Karin Küttim, Kärdla Põhikool

Vallavanem Hergo Tasuja võtab kokku äsja valminud Kärdla koolihoone protsessi.

Meie haridustaristu on saanud olulise täienduse - Kärdlasse ehitati uus koolihoone, mis on kaasaegse ruumiplaneeringuga ja energiatõhus. Samuti on täiesti uut nägu ning mitmekülgsete aja veetmise võimalustega kooli õueala.

Uus hoone on planeeritud 340 õpilasele, sh 16 erivajadusega õpilasele, ja 60 töötajale.

Protsess on olnud pikk. 2018. aasta septembris kinnitas vabariigi valitsus toetuse uue hoone ehitamiseks. Summas 3,4 miljonit eurot, millele pidi lisanduma 600 000 valla omaosalusena.

Et ehitushinnad tegid vahepealsetel aastatel röögatu hüppe ning koolipidaja polnud valmis kvaliteetse õppekeskkonna arvelt järele andma, on ehitustööde tegelik hind enam kui kahekordseks kasvanud.

Hiiumaa vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 2019. aasta märtsis välja arhitektuurivõistluse uue hoone ideekavandi leidmiseks. Kokku laekus võistlusele viis tööd ning võitjaks valiti Arhitekt Must OÜ büroo kavand „Asum“.

Žürii kiidusõnu pälvisid ideekavandi koolihoone elemendid, mis aitavad eriti noorema astme jaoks muuta kooliruumi kodusemaks: algkooliklasside asukoht ja nende eraldi mänguala võimaldavad lastel turvaliselt liikuda siseruumide ja hooviala vahel.

Aprillis 2021 kuulutati välja ehitushange. Selle võitis OÜ Ehitus5ECO ning ehitustööd algasid sügisel 2021.

1. veebruaril 2022 sai uus õppehoone nurgakivi. Samal päeval anti teada, et koos uue hoone valmimisega saab kool uue nime – Kärdla Kool. See aitab kooli direktori sõnul hoida järjepidevust ja ühendab endas Kärdla Keskkooli, Kärdla Ühisgümnaasiumi ja Kärdla Põhikooli.

Mais alustati õppetööga asenduspindadel: muusikakooli, teabemaja, kooli raamatukogu, riigigümnaasiumi, HUPS-i maja, käsitöömaja, tööõpetuse maja, Spordikeskuse ja Mängude maja ruumides. Sügisel jätkati asenduspindadel ja senistele ruumidele lisandusid Kärdla nukuteatri hoone ja Kärdla kultuurikeskuse õppeklassid.

9. mail peeti sarikapidu ning siht oli, et alanud ehk 2023. aastal alustaksime õppetööd uues hoones. Aga sina teed plaane, elu teeb neisse oma korrektuurid. Sõjategevus Euroopas mõjutas ehitusturgu ja tarneid sedavõrd, et oleme pidanud ka esialgseid tähtaegu korrigeerima.

Ehitustööd võtsime vastu 28. detsembril. Viimase töölõiguna on nendel päevadel lõpetamisel sisseehitatud mööbli tootmine ja paigaldamine.

Kuna meil ei ole lõplikku selgust, mis päeval see töö lõpeb, siis ei saa hetkel ka kindlat päeva öelda, millal koolipere asenduspindadelt uude majja kolib. Küll oleme kokku leppinud, et kohe kui eritellimusmööbel on paigaldatud, toimub suurkoristus ning oleme valmis maksimaalselt kiiresti uude hoonesse kolima. Võimalik, et see tähendab paariks päevaks ümberkorraldusi õppetöös. Aga sellest teavitab kool sel juhul esimesel võimalusel Stuudiumi kaudu.

Ametliku avamise planeerime kevadperioodi, mil saame ka õueala mõnusamalt uudistada. Lisaks, nagu eespool mainitud, töös on kooli nime muutmise protsess. Plaanime selle ühildada avamispeoga.

Protsess on olnud pikk. Samas on koerast üle saadud, jäänud on veel saba otsa ots ületada.

Uue koolihoonega on loodud uus keskkond ja võimalused õppetöö korraldamiseks. Sealhulgas erinevaid õppemeetodeid ja tegevusi kasutades ning põimides, mis omakorda on väljakutseks ka õpetajatele, et tunnitegevusi uuel moel kavandada. Eks kooli panebki elama koolipere ise.

Aitäh vallavalitsuse projektitiimile, kooli juhtkonnale, asenduspindadel õppetöö korraldajatele-võimaldajatele, Käina kooli köögile ning kõigile, kes abiks olnud ja protsessi panustanud. Suurimad tänusõnad aga õpilastele, õpetajatele, kooli töötajatele ning lapsevanematele, et te sellest väljakutsest nõnda hästi olete läbi tulnud.

Lõpetuseks rahast. Üldmaksumus on tänase seisu ja teadmisega 8 235 000 eurot, millest Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 3 400 000 eurot.

Ehitusmaksumus 6 989 000 eurot, sealhulgas lisatööd 281 200 ja sõjakallinemine 314 200 eurot.

Sisustus ehk mööbel, tehnika, köögi sisustus maksis 777 700 eurot. Kaasnevad tegevused 468 000 eurot. Siia alla kuuluvad uuringud, eeltööd, arhitektuurivõistlus, järelevalve, ekspertiisid jne.

Hergo Tasuja
Hiiumaa vallavanem

Kärdla kooli ehitusprojekti koostajad ja vastutajad:
Peaprojekteerija: AS Infragate Eesti, Liina Mürk
Arhitektuur: Arhitekt Must OÜ, Ott Alver (Lisett Laurimäe)
Sisearhitektuur: T43 Sisearhitektid, Kadi Karmann (Mari Põld, Maria Liiva)
Maastikuarhitektuur: OÜ Kino Maastikuarhitektid, Mirko Traks (K.Bachmann, J.Teppart, U.M.Pärtel, K.Talistu)
Ehituskonstruktsioonid: INSENERIBÜROO PIKE OÜ, Ivar Muuk
Küte, ventilatsioon, jahutus: Infragate Eesti AS, Anti Noo
Veevarustus ja kanalisatsioon: Infragate Eesti AS, Julia Soboleva
Elektripaigaldis, nõrkvool ja automaatika: AXYS OÜ, Jaanus Vatte
Energiamärgis: Energiaarvutused OÜ, Artur Froš
Tuleohutus: Tuletark OÜ, Janek Floren
Teedeehitus: Viavelo OÜ, Roland Mäe
Ehituse peatöövõtja: Ehitus5ECO OÜ

Foto: Karin Küttim, Kärdla Põhikool