Uudised

Ettevõtliku Kooli meenekonkurss õpilastele 04. juuni eliisa.liias


Ettevõtliku Kooli MEENE- ja MEENE NIMEKONKURSS riikliku tasandi kuldpartneri tunnustamiseks

Kõik ettevõtlikud koolid ja lasteaiad vajavad PARTNEREID, sest ainult üheskoos saame kaasa aidata ettevõtliku inimese kasvamisele. Tänu partnerite panusele saavad õppeasutused muuta oma õppetegevuse päriselu toetavamaks, just partnerite abiga antakse noortele võimalus olla kursis ja eakohasel tasemel tutvuda piirkonna ettevõtluse ja ettevõtmistega.
Meenekonkursi eesmärgiks on riikliku tasandi Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri tunnustamiseks meene ja meene nime leidmine.

Kuldpartner on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele Ettevõtliku Kooli partnerile kord aastas. Kuldpartnerit tunnustatakse õpilaskonkursi korras valminud meenega ja see antakse üle meenekonkursi võitnud õppuri(te) poolt iga-aastasel üle-eestilisel Ettevõtliku Kooli haridusfestivalil. Meenega käib kaasas tunnustav digimärk „Ettevõtliku Kooli Kuldpartner“. Digimärgi kujundamine ei ole selle konkursi osa.

Tingimused:
Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri tunnustamise meenekonkursile oodatakse õpilaste loodud loovaid, põnevaid ja omanäolisi ning -nimelisi esemeid, mis rõhutavad ettevõtlikku – TAHAN-SUUDAN-TEEN – hoiakut.
Osaleda võib nii üksi kui ka meeskonnaga. Konkursile esitatakse valmis meene. Meene materjali osas piiranguid ei ole.

Aeg: september 2020.

Tööde esitamise tähtaeg on 30.09.2020. Koos tööga tuleb esitada kinnine ümbrik, mille sees on autori(te) kontaktandmed (nimi, telefon, e-post), töö nimi ja nime saamislugu. Töö teostaja annab oma töö üle enda kooli koordinaatorile, kool edastab töö(d) maakondlikule arenduskeskusele.

Võitnud töö(d) valib välja komisjon, kuhu kuuluvad maakondlike arenduskeskuste Ettevõtliku Kooli koordinaatorid. Võitja saab lisaks auhinnale õiguse osaleda meene üleandmise tseremoonial.

Konkursikomisjonil on õigus anda välja eripreemiaid. Premeeritud tööde tasuta kasutamise õigus läheb üle konkursi korraldajale. Konkursil osalenud, kuid mitte valituks osutunud tööd tagastatakse soovi korral autoritele.

Lisaküsimuste puhul palun pöördu aadressil: heidi.uustalu@arenduskeskused.ee

Ettevõtlik Kool
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik

Ettevõtliku Kooli MEENE- ja MEENE NIMEKONKURSS riikliku tasandi kuldpartneri tunnustamiseks

Kõik ettevõtlikud koolid ja lasteaiad vajavad PARTNEREID, sest ainult üheskoos saame kaasa aidata ettevõtliku inimese kasvamisele. Tänu partnerite panusele saavad õppeasutused muuta oma õppetegevuse päriselu toetavamaks, just partnerite abiga antakse noortele võimalus olla kursis ja eakohasel tasemel tutvuda piirkonna ettevõtluse ja ettevõtmistega.
Meenekonkursi eesmärgiks on riikliku tasandi Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri tunnustamiseks meene ja meene nime leidmine.

Kuldpartner on tunnustus, mida jagatakse ühele üleriigiliselt olulisele Ettevõtliku Kooli partnerile kord aastas. Kuldpartnerit tunnustatakse õpilaskonkursi korras valminud meenega ja see antakse üle meenekonkursi võitnud õppuri(te) poolt iga-aastasel üle-eestilisel Ettevõtliku Kooli haridusfestivalil. Meenega käib kaasas tunnustav digimärk „Ettevõtliku Kooli Kuldpartner“. Digimärgi kujundamine ei ole selle konkursi osa.

Tingimused:
Ettevõtliku Kooli Kuldpartneri tunnustamise meenekonkursile oodatakse õpilaste loodud loovaid, põnevaid ja omanäolisi ning -nimelisi esemeid, mis rõhutavad ettevõtlikku – TAHAN-SUUDAN-TEEN – hoiakut.
Osaleda võib nii üksi kui ka meeskonnaga. Konkursile esitatakse valmis meene. Meene materjali osas piiranguid ei ole.

Aeg: september 2020.

Tööde esitamise tähtaeg on 30.09.2020. Koos tööga tuleb esitada kinnine ümbrik, mille sees on autori(te) kontaktandmed (nimi, telefon, e-post), töö nimi ja nime saamislugu. Töö teostaja annab oma töö üle enda kooli koordinaatorile, kool edastab töö(d) maakondlikule arenduskeskusele.

Võitnud töö(d) valib välja komisjon, kuhu kuuluvad maakondlike arenduskeskuste Ettevõtliku Kooli koordinaatorid. Võitja saab lisaks auhinnale õiguse osaleda meene üleandmise tseremoonial.

Konkursikomisjonil on õigus anda välja eripreemiaid. Premeeritud tööde tasuta kasutamise õigus läheb üle konkursi korraldajale. Konkursil osalenud, kuid mitte valituks osutunud tööd tagastatakse soovi korral autoritele.

Lisaküsimuste puhul palun pöördu aadressil: heidi.uustalu@arenduskeskused.ee

Ettevõtlik Kool
Maakondlike arenduskeskuste võrgustik