Uudised

Alustame 2022/2023 õppeaastaga 01. september eliisa.liias


 • 1. septembril toimus ühine rongkäik algusega Kärdla keskväljakult, mis viis koolipere linnaparki kooliaasta avaaktusele. 
 • Õppetööd alustame 2. septembril. Õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes palume võtta ühendust õppejuhiga (liisarandmaa@kardla.edu.ee). 
 • Kooli tule jätkuvalt ainult siis, kui oled terve. Esialgu COVID kiirteste kooli poolt ei jagata. Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel võta ühendust perearstiga.
 • Kooli päevaplaan on endine, mis eelmisel õppeaastal: 1. - 3. klassidel algavad ainetunnid kell 9 ja vanematel klassidel algavad ainetunnid kell 8. 
 • Kolmapäeval tulevad kõik õpilased kooli kell 9, kuna hommikul on õpetajate koostööaeg.Tunniplaan on leitav kooli kodulehelt
 • Seoses uue koolihoone ehitusega oleme jätkuvalt asenduspindadel. Käesoleval õppeaastal kasutame järgmisi hooneid: nukuteater, kultuurimaja, teabemaja, kästiöömaja, tööõpetuse maja, Mängude Maja, muusikakool, HUPS-i maja, riigigümnaasium, spordikeskus.
 • Kooliperet toitlustavad meie enda koolikokad ja abiks on Käina Kooli söökla. Koolilõunat pakume kultuurimaja sammassaalis: 1.- 5. klass sööb kell 10.40 - 11.00 ja 6. - 9. klass sööb kell 11.45 - 12.05. Vastavalt tunniplaanile sööb 4. klass osadel päevadel Mängude Majas. Hommikuputru me ei paku seni, kuni oleme asenduspindadel.
 • Toitlustuse ja majandusküsimustes palume võtta ühendust kooli majandusjuhatajaga (andrekroon@kardla.edu.ee)
 • Alates 2. klassist moodustatakse vastavalt vajadusele erinevates õppeainetes temporühmasid.  Kiiremad õpivad süvarühmas ja need, kellel kulub õppimisele aega pisut rohkem, tavarühmas. Rühmades on kontakttundide arv sama, kuid rakendatakse diferentseeritud õpet, mis toetab õpilase edasijõudmist õppetöös ning seeläbi eduelamuse saamist. Õpilaste jagunemise rühmadesse kinnitab õppejuht õpetajate ettepanekul. Vastavalt õpetajate soovitusele ja lapsevanema avaldusele on õpilasel võimalik liikuda ühest rühmast teise konkreetse õppeperioodi lõpus.
 • Alates 5. klassist on aineõpetajate süsteem, kus lisandub uusi aineõpetajaid ja klassiõpetajate roll jääb järk-järgult väiksemaks.
 • Jätkame õpitubade ja konsultatsioonidega: õpilastel on võimalus pärast tunde teha koduseid õppeülesandeid õpitoas, kus eripedagoogi või eripedagoogilise ettevalmistusega õpetaja/tugispetsialisti juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega. Lisaks saavad õpilased jätkuvalt ainealast tuge aineõpetajatelt konsultatsioonides.
 • Pikapäevarühm avatakse 1. - 2. klasside õpilastele E - R kuni kella 15:30 alates 5. septembrist. Tegevused toimuvad peamiselt nukuteatris ja pikapäevarühma õpetajaks on Liis Sinilaid. 
 • Kooli poolt pakume võimalust osaleda järgmistes huvitundides
  Mudilaskoor (2. - 4. klass); õpetaja Raili Kaibald
  Lastekoor (5.- 9. klass); õpetaja Raili Kaibald
  Robootika (1.- 4. klass); õpetaja Tarvo Malk
  Unicorns (4. klasside tüdrukud); õpetaja Tarvo Malk
  Robootika (5.- 9. klass); õpetaja Tarvo Malk
  Poistekoor (1.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm
  Solistid (3.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm 
  SPORT koolis: orienteerumine, purjetamine, korvpall (1.-2. klass); treenerid Elo Saue, Risto Merimaa, Anni Rätsep
  Keraamika (1. - 4. klass); õpetaja Sulev Loopalu
  Keraamika (5.-9. klass); õpetaja Sulev Loopalu
  Ettevõtlikkus (4.- 6. klass); õpetaja Stiina Kütt
  Minifirma (7. - 9. klass); õpetaja Stiina Kütt
  Liiklusõpetus (3. klassid); õpetaja Kädu Aasma

 • Huvitundidega alustame alates järgmisest nädalast ja toimumise ajad lisame järk-järgult põhitunniplaani. Huvitundidesse registreerimine toimub huvihariduse registri kaudu. Lisainfo huvijuhilt (eliisaliias@kardla.edu.ee).
 • Haridustöötajad, kes on liitunud meiega viimase aasta jooksul või alustavad sel sügisel uute väljakutsetega: 
  Liisa Randmaa - õppejuht ja õpetaja (matemaatika)
  Maris Kriggulson - õpetaja (loodusained)
  Herkis Roosimaa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Madis Roosimaa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Janika Roosa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Kädu Aasma - abiõpetaja
  Liis Sinilaid - abiõpetaja ja pikapäevarühma õpetaja
  Karin Küttim - õpetaja (algklassid; käsitöö ja kodundus)
  Raili Kaibald - õpetaja (1. - 2. klasside muusikaõpetus), mudilas- ja lastekoor
  Rita Luik - õpetaja (vene keel)
  Pille Paulus - õpetaja (toimetuleku õpe) 
 • Tänu ja kummardus:
  Kärdla põhikooli aasta klassijuhataja 2022 - Klaire Räis
  Kärdla põhikooli ja Hiiumaa aasta klassiõpetaja 2022 - Heli Tomson
  Kärdla põhikooli ja Hiiumaa aasta tugispetsialist 2022 - Lia Gramakovski
  Kärdla põhikooli aasta hariduse sõber 2022 - Hiiumaa Muuseum
  Hiiumaa aasta haridustegu 2022 - Hiiumaad tutvustava teema sissetoomine Kärdla põhikooli ainekavasse.

Turvalist ja sõbralikku uut kooliaastat!
 

 • 1. septembril toimus ühine rongkäik algusega Kärdla keskväljakult, mis viis koolipere linnaparki kooliaasta avaaktusele. 
 • Õppetööd alustame 2. septembril. Õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes palume võtta ühendust õppejuhiga (liisarandmaa@kardla.edu.ee). 
 • Kooli tule jätkuvalt ainult siis, kui oled terve. Esialgu COVID kiirteste kooli poolt ei jagata. Haigustunnuste ilmnemisel jää koju ja vajadusel võta ühendust perearstiga.
 • Kooli päevaplaan on endine, mis eelmisel õppeaastal: 1. - 3. klassidel algavad ainetunnid kell 9 ja vanematel klassidel algavad ainetunnid kell 8. 
 • Kolmapäeval tulevad kõik õpilased kooli kell 9, kuna hommikul on õpetajate koostööaeg.Tunniplaan on leitav kooli kodulehelt
 • Seoses uue koolihoone ehitusega oleme jätkuvalt asenduspindadel. Käesoleval õppeaastal kasutame järgmisi hooneid: nukuteater, kultuurimaja, teabemaja, kästiöömaja, tööõpetuse maja, Mängude Maja, muusikakool, HUPS-i maja, riigigümnaasium, spordikeskus.
 • Kooliperet toitlustavad meie enda koolikokad ja abiks on Käina Kooli söökla. Koolilõunat pakume kultuurimaja sammassaalis: 1.- 5. klass sööb kell 10.40 - 11.00 ja 6. - 9. klass sööb kell 11.45 - 12.05. Vastavalt tunniplaanile sööb 4. klass osadel päevadel Mängude Majas. Hommikuputru me ei paku seni, kuni oleme asenduspindadel.
 • Toitlustuse ja majandusküsimustes palume võtta ühendust kooli majandusjuhatajaga (andrekroon@kardla.edu.ee)
 • Alates 2. klassist moodustatakse vastavalt vajadusele erinevates õppeainetes temporühmasid.  Kiiremad õpivad süvarühmas ja need, kellel kulub õppimisele aega pisut rohkem, tavarühmas. Rühmades on kontakttundide arv sama, kuid rakendatakse diferentseeritud õpet, mis toetab õpilase edasijõudmist õppetöös ning seeläbi eduelamuse saamist. Õpilaste jagunemise rühmadesse kinnitab õppejuht õpetajate ettepanekul. Vastavalt õpetajate soovitusele ja lapsevanema avaldusele on õpilasel võimalik liikuda ühest rühmast teise konkreetse õppeperioodi lõpus.
 • Alates 5. klassist on aineõpetajate süsteem, kus lisandub uusi aineõpetajaid ja klassiõpetajate roll jääb järk-järgult väiksemaks.
 • Jätkame õpitubade ja konsultatsioonidega: õpilastel on võimalus pärast tunde teha koduseid õppeülesandeid õpitoas, kus eripedagoogi või eripedagoogilise ettevalmistusega õpetaja/tugispetsialisti juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega. Lisaks saavad õpilased jätkuvalt ainealast tuge aineõpetajatelt konsultatsioonides.
 • Pikapäevarühm avatakse 1. - 2. klasside õpilastele E - R kuni kella 15:30 alates 5. septembrist. Tegevused toimuvad peamiselt nukuteatris ja pikapäevarühma õpetajaks on Liis Sinilaid. 
 • Kooli poolt pakume võimalust osaleda järgmistes huvitundides
  Mudilaskoor (2. - 4. klass); õpetaja Raili Kaibald
  Lastekoor (5.- 9. klass); õpetaja Raili Kaibald
  Robootika (1.- 4. klass); õpetaja Tarvo Malk
  Unicorns (4. klasside tüdrukud); õpetaja Tarvo Malk
  Robootika (5.- 9. klass); õpetaja Tarvo Malk
  Poistekoor (1.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm
  Solistid (3.-9. klass); õpetaja Ulvi Tamm 
  SPORT koolis: orienteerumine, purjetamine, korvpall (1.-2. klass); treenerid Elo Saue, Risto Merimaa, Anni Rätsep
  Keraamika (1. - 4. klass); õpetaja Sulev Loopalu
  Keraamika (5.-9. klass); õpetaja Sulev Loopalu
  Ettevõtlikkus (4.- 6. klass); õpetaja Stiina Kütt
  Minifirma (7. - 9. klass); õpetaja Stiina Kütt
  Liiklusõpetus (3. klassid); õpetaja Kädu Aasma

 • Huvitundidega alustame alates järgmisest nädalast ja toimumise ajad lisame järk-järgult põhitunniplaani. Huvitundidesse registreerimine toimub huvihariduse registri kaudu. Lisainfo huvijuhilt (eliisaliias@kardla.edu.ee).
 • Haridustöötajad, kes on liitunud meiega viimase aasta jooksul või alustavad sel sügisel uute väljakutsetega: 
  Liisa Randmaa - õppejuht ja õpetaja (matemaatika)
  Maris Kriggulson - õpetaja (loodusained)
  Herkis Roosimaa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Madis Roosimaa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Janika Roosa - õpetaja (töö- ja tehnoloogia)
  Kädu Aasma - abiõpetaja
  Liis Sinilaid - abiõpetaja ja pikapäevarühma õpetaja
  Karin Küttim - õpetaja (algklassid; käsitöö ja kodundus)
  Raili Kaibald - õpetaja (1. - 2. klasside muusikaõpetus), mudilas- ja lastekoor
  Rita Luik - õpetaja (vene keel)
  Pille Paulus - õpetaja (toimetuleku õpe) 
 • Tänu ja kummardus:
  Kärdla põhikooli aasta klassijuhataja 2022 - Klaire Räis
  Kärdla põhikooli ja Hiiumaa aasta klassiõpetaja 2022 - Heli Tomson
  Kärdla põhikooli ja Hiiumaa aasta tugispetsialist 2022 - Lia Gramakovski
  Kärdla põhikooli aasta hariduse sõber 2022 - Hiiumaa Muuseum
  Hiiumaa aasta haridustegu 2022 - Hiiumaad tutvustava teema sissetoomine Kärdla põhikooli ainekavasse.

Turvalist ja sõbralikku uut kooliaastat!