Hiiumaa Lastevanemate Kool


Hiiumaa Lastevanemate Kool (HLK) on uus algatus, mis on ellu kutsutud vanemluse toetamise ning kodu ja kooli koostöö tõhustamise eesmärgil. HLK loeng-vestlusõhtu formaadis kohtumised toimuvad Kärdla Põhikoolis kord kuus vahemikus september-mai (va oktoober).

Loengute järelvaatamine

Loeng-vestlusõhtute kokkuvõtted

1. loeng: õppimise toetamine 1. loeng: "Heade võtete pank: õppimise toetamine ja õpimotivatsioon"
 2. loeng: kiusamine  2. loeng "Kodu ja kooli koostöös kiusamise ennetamine ja vähendamine"
3. loeng: usalduslik suhe lapsega 3. loeng "Usalduslik suhe lapsega" 
4. loeng: lapse toimetulek enda tunnetega 4. loeng "Kuidas toetada last tunnetega toimetulekul?"
5. loeng: lapse sotsiaalsed oskused 5. loeng "Lapse sotsiaalsed oskused"
6. loeng: lapse vaimne tervis 6. loeng "Lapse vaimse tervise probleemid - kuidas märgata ja aidata?"
7. loeng: teismeea väljakutsed  7. loeng "Teismeea väljakutsed"
8. loeng: laps nutimaailmas 8. loeng "Laps nutimaailmas"

Hiiumaa Lastevanemate Kooli teemad 2019./2020. õppeaastal*

SEPTEMBER: "Kuidas toetada last õppimisel? Kuidas sütitada õpimotivatsiooni?"
NOVEMBER: "Kiusamine"
DETSEMBER: "Usalduslik suhe lapsega" 
JAANUAR: "Lapse toimetulek enda tunnetega" 
VEEBRUAR: "Lapse sotsiaalne areng ja oskused"

Hiiumaa Lastevanemate Kooli teemad 2020./2021. õppeaastal*

SEPTEMBER: "Lapse vaimse tervise probleemid - kuidas märgata ja aidata" 
OKTOOBER: "Teismeiga ja puberteet - kuidas nendega toime tulla?" 
NOVEMBER: "Laps nutimaailmas"
*MTÜ Rõõmu Allikas jätab endale õiguse teha vajadusel teemades muudatusi. 

Kohtumisõhtutel on oodatud osalema kõik Kärdla Põhikooli lastevanemad, õpetajad ja tugispetsialistid.
NB! Kõigil huvilistel, kes kohale tulla ei saa, on siiski võimalus loengust osa saada kas otseülekande või järelvaatamise teel. Arutelude privileeg jääb kohaletulijatele. Neid ühelgi kujul ei salvestata.
Osalemine HLK kohtumisõhtutel on tasuta. Avatud on lastehoid. Kaetud on suupistelaud .
Kohtumisõhtud toimuvad endise HUPSi maja ruumides. 

HLK esimese hooaja toimumist rahastavad Sotsiaalministeerium ja Hiiumaa Vallavalitsus ja kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor, koostööpartner on Kärdla Põhikool.
HLK elluviija on Mittetulundusühing Rõõmu Allikas. 

MTÜ RÕÕMU ALLIKAS

Mittetulundusühingu Rõõmu Allikas tegemised keerlevad ühe olulise valdkonna ümber, milleks on laste ja noorte heaolu. Me soovime, et lapsed ja noored oleksid hoitud, terved ja õnnelikud; et elu pakuks neile võimalusi uurida, avastada, õppida ja areneda emotsionaalselt turvalises keskkonnas.
Rõõmu Allika tegevusvaldkondadeks on seni olnud nõustamine, projektide kirjutamine ning töötubade ja koolituste läbiviimine. 2019. a sügisest alustab ühing oma seni suurima algatusega, milleks on Hiiumaa Lastevanemate Kool. Mida põnevat tulevik lisaks toob, laseme ajal näidata. 
Rõõmu Allika tegevused on ellu kutsutud laste ja noorte ning laste ja noortega tegelevate inimeste (lastevanemad, õpetajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid jne) heaks. Seejuures peame oluliseks kogukonna kaasamist ja sidususe loomist erinevate gruppide vahel. 
Kui oled mõelnud, kes on Rõõmu Allika loojad, siis vastus on siin: Svetlana Reinmets ja Liisa Otsak, kaks inimest, kelle teed ühel või teisel viisil alati laste ja noorte juurde viivad.

Svetlana (sõpradele ja kolleegidele Sveta) on 3 poja ema ja 1 lapselapse vanaema. Ta on üle 25 aasta töötanud eripedagoogina Kõpus (täna Kärdla Põhikooli Kõpu õppekohas). Lisaks on Svetal pikaaegne kogemus nõustajana, koolitajana, töötubade ja vestlusringide läbiviijana – teemadeks ikka lapsed ja noored. Samuti on ta vedanud erinevaid ennetusprogramme (nt Murdepunkt, HELP).

Liisal on 1 poeg, kellele ta peamise osa oma ajast praegu pühendab. Enne lapsega koju jäämist töötas Liisa Hiiumaa Noorsootöö Keskuse Kärdla noortemajas noorsootöö spetsialistina. Varasem töökogemus on olnud Eralasteaed Nabas lasteaiaõpetajana, eralapsehoidjana, ringijuhendajana ning erinevate laste ja noortega seotud projektide eestvedajana (nt  Hiiumaa noorte infomess "Mul on mõte!" või noortele suunatud õpitubade projekt "Hiiumaa pärimus uues kuues"). 
Saad käia meie toimetustega kaasas, kui hoiad silma peal Rõõmu Allika Facebooki lehel.

Hiiumaa Lastevanemate Kool (HLK) on uus algatus, mis on ellu kutsutud vanemluse toetamise ning kodu ja kooli koostöö tõhustamise eesmärgil. HLK loeng-vestlusõhtu formaadis kohtumised toimuvad Kärdla Põhikoolis kord kuus vahemikus september-mai (va oktoober).

Hiiumaa Lastevanemate Kooli teemad 2019./2020. õppeaastal*

SEPTEMBER: "Kuidas toetada last õppimisel? Kuidas sütitada õpimotivatsiooni?"
NOVEMBER: "Kiusamine"
DETSEMBER: "Usalduslik suhe lapsega" 
JAANUAR: "Lapse toimetulek enda tunnetega" 
VEEBRUAR: "Lapse sotsiaalne areng ja oskused"

Hiiumaa Lastevanemate Kooli teemad 2020./2021. õppeaastal*

SEPTEMBER: "Lapse vaimse tervise probleemid - kuidas märgata ja aidata" 
OKTOOBER: "Teismeiga ja puberteet - kuidas nendega toime tulla?" 
NOVEMBER: "Laps nutimaailmas"
*MTÜ Rõõmu Allikas jätab endale õiguse teha vajadusel teemades muudatusi. 

Kohtumisõhtutel on oodatud osalema kõik Kärdla Põhikooli lastevanemad, õpetajad ja tugispetsialistid.
NB! Kõigil huvilistel, kes kohale tulla ei saa, on siiski võimalus loengust osa saada kas otseülekande või järelvaatamise teel. Arutelude privileeg jääb kohaletulijatele. Neid ühelgi kujul ei salvestata.
Osalemine HLK kohtumisõhtutel on tasuta. Avatud on lastehoid. Kaetud on suupistelaud .
Kohtumisõhtud toimuvad endise HUPSi maja ruumides. 

HLK esimese hooaja toimumist rahastavad Sotsiaalministeerium ja Hiiumaa Vallavalitsus ja kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor, koostööpartner on Kärdla Põhikool.
HLK elluviija on Mittetulundusühing Rõõmu Allikas. 

MTÜ RÕÕMU ALLIKAS

Mittetulundusühingu Rõõmu Allikas tegemised keerlevad ühe olulise valdkonna ümber, milleks on laste ja noorte heaolu. Me soovime, et lapsed ja noored oleksid hoitud, terved ja õnnelikud; et elu pakuks neile võimalusi uurida, avastada, õppida ja areneda emotsionaalselt turvalises keskkonnas.
Rõõmu Allika tegevusvaldkondadeks on seni olnud nõustamine, projektide kirjutamine ning töötubade ja koolituste läbiviimine. 2019. a sügisest alustab ühing oma seni suurima algatusega, milleks on Hiiumaa Lastevanemate Kool. Mida põnevat tulevik lisaks toob, laseme ajal näidata. 
Rõõmu Allika tegevused on ellu kutsutud laste ja noorte ning laste ja noortega tegelevate inimeste (lastevanemad, õpetajad, noorsootöötajad, tugispetsialistid jne) heaks. Seejuures peame oluliseks kogukonna kaasamist ja sidususe loomist erinevate gruppide vahel. 
Kui oled mõelnud, kes on Rõõmu Allika loojad, siis vastus on siin: Svetlana Reinmets ja Liisa Otsak, kaks inimest, kelle teed ühel või teisel viisil alati laste ja noorte juurde viivad.

Svetlana (sõpradele ja kolleegidele Sveta) on 3 poja ema ja 1 lapselapse vanaema. Ta on üle 25 aasta töötanud eripedagoogina Kõpus (täna Kärdla Põhikooli Kõpu õppekohas). Lisaks on Svetal pikaaegne kogemus nõustajana, koolitajana, töötubade ja vestlusringide läbiviijana – teemadeks ikka lapsed ja noored. Samuti on ta vedanud erinevaid ennetusprogramme (nt Murdepunkt, HELP).

Liisal on 1 poeg, kellele ta peamise osa oma ajast praegu pühendab. Enne lapsega koju jäämist töötas Liisa Hiiumaa Noorsootöö Keskuse Kärdla noortemajas noorsootöö spetsialistina. Varasem töökogemus on olnud Eralasteaed Nabas lasteaiaõpetajana, eralapsehoidjana, ringijuhendajana ning erinevate laste ja noortega seotud projektide eestvedajana (nt  Hiiumaa noorte infomess "Mul on mõte!" või noortele suunatud õpitubade projekt "Hiiumaa pärimus uues kuues"). 
Saad käia meie toimetustega kaasas, kui hoiad silma peal Rõõmu Allika Facebooki lehel.

Loengute järelvaatamine

Loeng-vestlusõhtute kokkuvõtted

1. loeng: õppimise toetamine 1. loeng: "Heade võtete pank: õppimise toetamine ja õpimotivatsioon"
 2. loeng: kiusamine  2. loeng "Kodu ja kooli koostöös kiusamise ennetamine ja vähendamine"
3. loeng: usalduslik suhe lapsega 3. loeng "Usalduslik suhe lapsega" 
4. loeng: lapse toimetulek enda tunnetega 4. loeng "Kuidas toetada last tunnetega toimetulekul?"
5. loeng: lapse sotsiaalsed oskused 5. loeng "Lapse sotsiaalsed oskused"
6. loeng: lapse vaimne tervis 6. loeng "Lapse vaimse tervise probleemid - kuidas märgata ja aidata?"
7. loeng: teismeea väljakutsed  7. loeng "Teismeea väljakutsed"
8. loeng: laps nutimaailmas 8. loeng "Laps nutimaailmas"