Koolielu

Tervisekabinet


Kooliõde: 
Riina Hanikat
Kabinet avatud E - T 8:15 - 13.30, K suletud, N 8.15-14.00, R 8.15-13.30. Koolivaheaegadel suletud.
Telefon: 4632213; 5243961
E-mail: hanikat.riina@gmail.com

  1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010 https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Koolitervishoiuteenuse_tegevusjuhend_25022011%281%29.pdf
  2. SOM 13.08.2010 määrus nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016014
  3. SOM 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011
  4. SOM 15.12.2004 määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010

Kooliõde: 
Riina Hanikat
Kabinet avatud E - T 8:15 - 13.30, K suletud, N 8.15-14.00, R 8.15-13.30. Koolivaheaegadel suletud.
Telefon: 4632213; 5243961
E-mail: hanikat.riina@gmail.com

  1. Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010 https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Koolitervishoiuteenuse_tegevusjuhend_25022011%281%29.pdf
  2. SOM 13.08.2010 määrus nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016014
  3. SOM 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011
  4. SOM 15.12.2004 määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010