News

Kärdla Põhikool veab eest Erasmus+ rahvusvahelist koostööprojekti Empowered in Inclusion 02. November eliisa.liias


Kärdla Põhikool veab eest Erasmus+ programmi vahenditest rahastatud rahvusvahelist koostööprojekti Empowered in Inclusion, mis võimaldab kogeda ja analüüsida kaasava hariduse rakendamise praktikaid.

25.–29. septembril külastasid Kärdla põhikooli klassiõpetajad Heli Tomson ja Reet Sauer ning eripedagoog Tiia Liibert koos Hispaania, Türgi, Läti ja teiste Eesti koolide esindajatega Lätit.

Vecpiebalga kool asub maalilises kuppelmaastikus Cesise piir­konnas. Juba 1696. aastal rajatud kool on ühendatud kohaliku lasteaia ja kunstikooliga, kus on kokku veidi alla 300 õpilase.

Osalejatele anti põhjalik ülevaade koolis rakendatavatest programmidest, õppetööd toetavatest spetsialistidest, edusammudest, aga ka kitsaskohtadest erivajadustega õppijate kaasamisel. Nii mõndagi oli siin tuttavat. Kasvõi mure õpetajate järelkasvu ja suure töökoormuse pärast. Või siis meie ühisest minevikust kaasa tulnud suhtumine, et lapsele erinevate õpitugede või õppekava määramine on perele hirmutav, sest märgistab last ja piirab tema tulevikku. Arusaamine, et inimese väärtust ei määra ainult see, kui keerulist füüsikat või perfektset võõrkeelt ta on õppinud, ei ole veel tekkinud. Väga hea näide tõelisest kaasamisest Vecpiebalga koolis olid meiega kohtuma ja kooli tutvustama kutsutud õpilased – üksteist toetades esinesid nii tava- kui lihtsustatud õppekava järgi õppivad noored.

Kohtumise teisel päeval külastati algkool-nõustamiskeskust Cesises. Varemalt erikooli staatuses olnud õppeasutus on nüüd tavakool, kus erivajadustega õppijate osakaal on umbes pool. Koolil on rikkalik oskusteave ja väga hea materiaalne baas vajaliku abi pakkumiseks, näiteks hästi sisustatud õppe­klassid, tunnetustuba, soola­kamber, meditsiiniline tugi. Keskusest on piirkonna koolidel võimalik saada nõuandeid nii erivajaduste diagnoosimiseks kui sobiva õppekava rakendamiseks.

Kolmandal päeval külastasid õpetajad Vecpiebalga kooli, kus haridusliku erivajadusega õpilased on kaasatud koolitundi ühe õpetaja juhendamisel. Igas klassis võib riikliku ettekirjutuse kohaselt olla kuni 4 erinevasse programmi kaasatud õpilast, neist üks lihtsustatud õppekaval õppija.

Projekt Empowered in Inclusion keskendub kaasava koolikultuuri kujundamisele ja kompetentside arendamisele, et toetada nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja motivatsiooni koolis. Projekti tegevused toimuvad perioodil 1. märts 2022 – 1. september 2023. Kärdla Põhikooli kollektiivile saab ühiseks välja­kutseks järgmise projekti­kohtumise korraldamine ja rahvusvaheliste külaliste võõrustamine Kärdla põhikoolis veebruaris 2023.

Stiina Kütt

Kärdla Põhikool veab eest Erasmus+ programmi vahenditest rahastatud rahvusvahelist koostööprojekti Empowered in Inclusion, mis võimaldab kogeda ja analüüsida kaasava hariduse rakendamise praktikaid.

25.–29. septembril külastasid Kärdla põhikooli klassiõpetajad Heli Tomson ja Reet Sauer ning eripedagoog Tiia Liibert koos Hispaania, Türgi, Läti ja teiste Eesti koolide esindajatega Lätit.

Vecpiebalga kool asub maalilises kuppelmaastikus Cesise piir­konnas. Juba 1696. aastal rajatud kool on ühendatud kohaliku lasteaia ja kunstikooliga, kus on kokku veidi alla 300 õpilase.

Osalejatele anti põhjalik ülevaade koolis rakendatavatest programmidest, õppetööd toetavatest spetsialistidest, edusammudest, aga ka kitsaskohtadest erivajadustega õppijate kaasamisel. Nii mõndagi oli siin tuttavat. Kasvõi mure õpetajate järelkasvu ja suure töökoormuse pärast. Või siis meie ühisest minevikust kaasa tulnud suhtumine, et lapsele erinevate õpitugede või õppekava määramine on perele hirmutav, sest märgistab last ja piirab tema tulevikku. Arusaamine, et inimese väärtust ei määra ainult see, kui keerulist füüsikat või perfektset võõrkeelt ta on õppinud, ei ole veel tekkinud. Väga hea näide tõelisest kaasamisest Vecpiebalga koolis olid meiega kohtuma ja kooli tutvustama kutsutud õpilased – üksteist toetades esinesid nii tava- kui lihtsustatud õppekava järgi õppivad noored.

Kohtumise teisel päeval külastati algkool-nõustamiskeskust Cesises. Varemalt erikooli staatuses olnud õppeasutus on nüüd tavakool, kus erivajadustega õppijate osakaal on umbes pool. Koolil on rikkalik oskusteave ja väga hea materiaalne baas vajaliku abi pakkumiseks, näiteks hästi sisustatud õppe­klassid, tunnetustuba, soola­kamber, meditsiiniline tugi. Keskusest on piirkonna koolidel võimalik saada nõuandeid nii erivajaduste diagnoosimiseks kui sobiva õppekava rakendamiseks.

Kolmandal päeval külastasid õpetajad Vecpiebalga kooli, kus haridusliku erivajadusega õpilased on kaasatud koolitundi ühe õpetaja juhendamisel. Igas klassis võib riikliku ettekirjutuse kohaselt olla kuni 4 erinevasse programmi kaasatud õpilast, neist üks lihtsustatud õppekaval õppija.

Projekt Empowered in Inclusion keskendub kaasava koolikultuuri kujundamisele ja kompetentside arendamisele, et toetada nii õpilaste kui õpetajate heaolu ja motivatsiooni koolis. Projekti tegevused toimuvad perioodil 1. märts 2022 – 1. september 2023. Kärdla Põhikooli kollektiivile saab ühiseks välja­kutseks järgmise projekti­kohtumise korraldamine ja rahvusvaheliste külaliste võõrustamine Kärdla põhikoolis veebruaris 2023.

Stiina Kütt