Päevaplaan


Kärdla Põhikooli päevaplaan 2020/2021 õppeaastal

PÄEVAPLAAN

Kontaktõpe toimub 1.-4. klasside õpilastele, 9. klasside õpilastele, LÕK klasside õpilastele, Vabaduse tänaval ja õpilaskodus õppivatele HÕK ja TÕK õpilastele; osaliselt õpiabirühmade õpilastele. 5.-8. klasside õpilased on kaugõppel. 

Kõikidele kehtib jaanuaris kinnitatud tunniplaan (tunnid 45 minutit). Kõik 1.- 4. klassi ja 9. klassi tunnid (sh kehaline kasvatus) toimuvad koolimajas klasside põhiselt, välja arvatud õpiabirühmade tunnid.

1. Tund 08:00 – 08:45
2. Tund 09:00 – 09:45
3. Tund 09:55 – 10:40
4. Tund 11:00 – 11:45
Lõunapaus
5. Tund 12:05 – 12:50
6. Tund 13:00 – 13:45
7. Tund 13:55 - 14:40
8. Tund 14:45 - 15:30

HOMMIKUPUDER

Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.30 – 10.00

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS

Perioodil 03.05 – 07.05 rakendame hajutamise eesmärgil koolisööklasse sisenemiseks järgmisi kellaaegu.

Esimene söögivahetund 10.40 – 11.00: 10.40 – 4 a/b klass; 10.45 – 1 klass; 10.50 – 2 a/b klass
Teine söögivahetund 11.45 – 12.05: 11.45 – 3 a/b klass; 11.50 – õpiabi klass; 11.55– 9 a/b klass

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.30 – 15.00 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E – N kell 15.00 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05 – 12.30

LIIKUMISVAHETUND

1. - 5. klassidele kell 11.45 - 12.05 ja 6. - 9. klassidele kell 10.40 - 11.00 toimuvad aktiivsed õuevahetunnid, liikumismängud koridorides, pallimängud võimlas või tantsuvahetunnid väikeses saalis. Liikumisvahetunde koordineerib huvijuht ja tegevusi viiakse läbi koostöös õpetajate ning õpilastest mängujuhtidega.

Kärdla Põhikooli päevaplaan 2020/2021 õppeaastal

PÄEVAPLAAN

Kontaktõpe toimub 1.-4. klasside õpilastele, 9. klasside õpilastele, LÕK klasside õpilastele, Vabaduse tänaval ja õpilaskodus õppivatele HÕK ja TÕK õpilastele; osaliselt õpiabirühmade õpilastele. 5.-8. klasside õpilased on kaugõppel. 

Kõikidele kehtib jaanuaris kinnitatud tunniplaan (tunnid 45 minutit). Kõik 1.- 4. klassi ja 9. klassi tunnid (sh kehaline kasvatus) toimuvad koolimajas klasside põhiselt, välja arvatud õpiabirühmade tunnid.

1. Tund 08:00 – 08:45
2. Tund 09:00 – 09:45
3. Tund 09:55 – 10:40
4. Tund 11:00 – 11:45
Lõunapaus
5. Tund 12:05 – 12:50
6. Tund 13:00 – 13:45
7. Tund 13:55 - 14:40
8. Tund 14:45 - 15:30

HOMMIKUPUDER

Hommikupudru pakutakse kõikidele soovijatelele kell 8.30 – 10.00

LÕUNASÖÖK ja TERVISEAMPS

Perioodil 03.05 – 07.05 rakendame hajutamise eesmärgil koolisööklasse sisenemiseks järgmisi kellaaegu.

Esimene söögivahetund 10.40 – 11.00: 10.40 – 4 a/b klass; 10.45 – 1 klass; 10.50 – 2 a/b klass
Teine söögivahetund 11.45 – 12.05: 11.45 – 3 a/b klass; 11.50 – õpiabi klass; 11.55– 9 a/b klass

ÕHTUOODE
Õhtuoodet pakutakse pikapäevarühma õpilastele kell 14.30 – 15.00 ja vastavalt eelnevale kokkuleppele ka teistele õpilastele.

Söökla suletaksse E – N kell 15.00 ja R kell 14.00

* Hiiumaa Gümnaasiumi õpilastele pakutakse lõunasööki kell 12.05 – 12.30

LIIKUMISVAHETUND

1. - 5. klassidele kell 11.45 - 12.05 ja 6. - 9. klassidele kell 10.40 - 11.00 toimuvad aktiivsed õuevahetunnid, liikumismängud koridorides, pallimängud võimlas või tantsuvahetunnid väikeses saalis. Liikumisvahetunde koordineerib huvijuht ja tegevusi viiakse läbi koostöös õpetajate ning õpilastest mängujuhtidega.