Новости

Erasmus+ 27. апреля eliisa.liias


Ühing “Vidzemes inovaciju instruments” koos Kärdla Põhikooli (Kärdla Basic School), Šiauliai "Sauletekio" gümnaasiumi ja Riia Eesti kooliga on alustanud interaktiivse õpikeskkonna “Language learning with innovation” (‘Uuenduslik keeleõpe’) arendamist, et muuta keeleõpe 1.-6. klassis põnevamaks. 

Meie projekt võimaldab õpetajatel motiveerida sihtgruppi parimal viisil. Kuidas? Nimelt, kuna meie sihtrühm on 1.- 6. klassi õpilased, siis selles vanuses tahavad õpilased pigem teha kõike muud, kui klassi ees seisvat õpetajat kuulata. Kasutades meie loodud, QR koodidel põhinevat inglise keele õppimise keskkonda, on õpetajatel parem võimalus köita õpilaste tähelepanu, kuna tegemist on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise (ICT) materjaliga, mis võimaldab õpilastel õppeprotsessis oma nutitelefone kasutada. Sel viisil on õppija tähelepanu kogu tunni jooksul hõivatud, mistõttu nad omandavad materjali kiiremini ja paremini. Materjal koosneb sõnadest emakeeles, mis on tõlgitud inglise keelde. Sõna juures on ka inglisekeelne audiofail hääldusega. Sõna juurde on võimalusel ka lisatud foto. Igale sõnale on lisatud ka näitelause illustreerimaks sõna kasutust. Kogu see info on salvestatud QR koodi, mida on võimalik nii õpetaja kui õpilase poolt skaneerida. Õpikeskkond võimaldab õpetajal ka kohandada ja täiendada oma õpetamismeetodeid. 

Projekti autorid rõhutavad, et interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad õpilastel saavutada paremaid õpitulemusi ja muudavad õppeprotsessi huvitavaks ning meelelahutuslikuks. Interaktiivsete materjalide kasutamine õppetöös on muutunud üldkasutatavaks paljudes Euroopa ja teistes maailma riikides.

Interaktiivne õpikeskkond on kättesaadav kõikidele huvilistele ja projekti autorid on kindlad, et ülesannete lahendamine võimaldab kõigil, mitte ainult õpilastel leida uut infot Läti ja teiste Balti riikide kohta. 

Erasmus+ projekt “Language learning with innovation” eestvedajaks on organisatsioon “Vidzemes inovaciju instruments” ja see on finantseeritud Euroopa Liidu poolt. Rohkem infot Erasmus+ programmi kohta on võimalik leida internetileheküljelt  www.viaa.gov.lv

Ühing “Vidzemes inovaciju instruments” koos Kärdla Põhikooli (Kärdla Basic School), Šiauliai "Sauletekio" gümnaasiumi ja Riia Eesti kooliga on alustanud interaktiivse õpikeskkonna “Language learning with innovation” (‘Uuenduslik keeleõpe’) arendamist, et muuta keeleõpe 1.-6. klassis põnevamaks. 

Meie projekt võimaldab õpetajatel motiveerida sihtgruppi parimal viisil. Kuidas? Nimelt, kuna meie sihtrühm on 1.- 6. klassi õpilased, siis selles vanuses tahavad õpilased pigem teha kõike muud, kui klassi ees seisvat õpetajat kuulata. Kasutades meie loodud, QR koodidel põhinevat inglise keele õppimise keskkonda, on õpetajatel parem võimalus köita õpilaste tähelepanu, kuna tegemist on info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise (ICT) materjaliga, mis võimaldab õpilastel õppeprotsessis oma nutitelefone kasutada. Sel viisil on õppija tähelepanu kogu tunni jooksul hõivatud, mistõttu nad omandavad materjali kiiremini ja paremini. Materjal koosneb sõnadest emakeeles, mis on tõlgitud inglise keelde. Sõna juures on ka inglisekeelne audiofail hääldusega. Sõna juurde on võimalusel ka lisatud foto. Igale sõnale on lisatud ka näitelause illustreerimaks sõna kasutust. Kogu see info on salvestatud QR koodi, mida on võimalik nii õpetaja kui õpilase poolt skaneerida. Õpikeskkond võimaldab õpetajal ka kohandada ja täiendada oma õpetamismeetodeid. 

Projekti autorid rõhutavad, et interaktiivsed õppematerjalid võimaldavad õpilastel saavutada paremaid õpitulemusi ja muudavad õppeprotsessi huvitavaks ning meelelahutuslikuks. Interaktiivsete materjalide kasutamine õppetöös on muutunud üldkasutatavaks paljudes Euroopa ja teistes maailma riikides.

Interaktiivne õpikeskkond on kättesaadav kõikidele huvilistele ja projekti autorid on kindlad, et ülesannete lahendamine võimaldab kõigil, mitte ainult õpilastel leida uut infot Läti ja teiste Balti riikide kohta. 

Erasmus+ projekt “Language learning with innovation” eestvedajaks on organisatsioon “Vidzemes inovaciju instruments” ja see on finantseeritud Euroopa Liidu poolt. Rohkem infot Erasmus+ programmi kohta on võimalik leida internetileheküljelt  www.viaa.gov.lv