Kärdla Põhikooli Lastekoor alustas oma tegevust 2020 aastal. Pöörame tähelepanu motiveeritud ja õpihimulise laulja kujunemisele. Koori põhitegevuseks on lisaks laulmisele oskuslik muusika kuulamine ja muusikalise kirjaoskuse arendamine, muusikalooga tutvumine ja kontsertide külastamine. Tegeldakse hääle kõlavuse, ilmekuse ja individuaalsete omadustega. Laulmise aluseks on eakohane repertuaar. Koor pakub erinevaid esinemisvõimalusi ja- kogemusi, annab ühtekuuluvustunde ja arendab oluliselt esinemisjulgust. Toimuvad põnevad laululaagrid, ühised matkad ja sportilikud tegevused.

Язык
Эстонский
Kontaktid: 
Contact title: 
Raili Kaibald
Tabbed content page type: 
Кружки по интересам
Days it takes place: 
T ja N 14.45-15.30
Instructor: 
Raili Kaibald
Кабинет: 
Muusikaklass (ruum nr 4)
Целевая группа: 
5.-9. klassid
Saki järjekord: 
2