Vabad töökohad


Tere tulemast Kärdla  Põhikooli!

Ootame oma meeskonda õpetajaid, logopeedi, õppejuhti ja IT spetsialisti

Pikapäevarühma õpetaja 0,5
Kandideerimise tähtaeg: 03.12.2021
Tööle asumine: detsember 2021

Abiõpetaja 0,5
Kandideerimise tähtaeg: 03.12.2021
Tööle asumine: detsember 2021

Klassiõpetaja 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

Logopeed 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

Töö- ja tehnoloogia õpetaja 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

IT spetsialist 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuaris 2022

Õppejuht 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 17.12.2021
Tööle asumine: veebruaris 2022

Kärdla kooli missiooniks on koostöös koduga toetada iga õpilase arengut parimal võimalikul viisil, et temast kasvaks loominguline, ettevõtlik, õpihimuline, oma kodusaart armastav ja terveid eluviise väärtustav noor, kes tuleb toime kaasaegses maailmas.

Meie kooli ajaloost, põhiväärtustest ja igapäevastest tegevustest saab ülevaate kodulehelt kardla.edu.ee. Ees ootavad põnevad ajad – aastal 2022 valmib kaasaegne koolihoone ja väliala.

Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad palume tähtajaks saata aadressile direktor@kardla.edu.ee. Lisainfot saab küsida telefonilt 534 74 137 (direktor)

Hiiumaa vald maksab kõrgharidusega noorele spetsialistile stipendiumi. Uuri lähemalt: https://vald.hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium

Tere tulemast Kärdla  Põhikooli!

Ootame oma meeskonda õpetajaid, logopeedi, õppejuhti ja IT spetsialisti

Pikapäevarühma õpetaja 0,5
Kandideerimise tähtaeg: 03.12.2021
Tööle asumine: detsember 2021

Abiõpetaja 0,5
Kandideerimise tähtaeg: 03.12.2021
Tööle asumine: detsember 2021

Klassiõpetaja 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

Logopeed 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

Töö- ja tehnoloogia õpetaja 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuar 2022

IT spetsialist 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 10.12.2021
Tööle asumine: jaanuaris 2022

Õppejuht 1,0
Kandideerimise tähtaeg: 17.12.2021
Tööle asumine: veebruaris 2022

Kärdla kooli missiooniks on koostöös koduga toetada iga õpilase arengut parimal võimalikul viisil, et temast kasvaks loominguline, ettevõtlik, õpihimuline, oma kodusaart armastav ja terveid eluviise väärtustav noor, kes tuleb toime kaasaegses maailmas.

Meie kooli ajaloost, põhiväärtustest ja igapäevastest tegevustest saab ülevaate kodulehelt kardla.edu.ee. Ees ootavad põnevad ajad – aastal 2022 valmib kaasaegne koolihoone ja väliala.

Avaldus, CV ja haridusttõendavate dokumentide koopiad palume tähtajaks saata aadressile direktor@kardla.edu.ee. Lisainfot saab küsida telefonilt 534 74 137 (direktor)

Hiiumaa vald maksab kõrgharidusega noorele spetsialistile stipendiumi. Uuri lähemalt: https://vald.hiiumaa.ee/noore-spetsialisti-stipendium