Kontakt

Vabaduse õppekoht


Toimetulekuklass

Toimetulekuklassis õpivad raske ja sügava puudega õpilased. Õppetöö toimub riikliku lihtsustatud õppekava toimetuleku või hoolduse õppekava järgi. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, lähtuvalt tema võimetest ja arengupotentsiaalist.

Õppetöö toimub Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse lastekeskuse ruumides, aadressil Vabaduse 47,Kärdla. Õpilastel on võimalus kasutada päevahoiu teenust.

Klassis töötab kaks õpetajat ja tugiisik.

Õpetajad Piret Pajo ja Katrin Maanas.

Toimetulekuklass

Toimetulekuklassis õpivad raske ja sügava puudega õpilased. Õppetöö toimub riikliku lihtsustatud õppekava toimetuleku või hoolduse õppekava järgi. Igale õpilasele koostatakse individuaalne õppekava, lähtuvalt tema võimetest ja arengupotentsiaalist.

Õppetöö toimub Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse lastekeskuse ruumides, aadressil Vabaduse 47,Kärdla. Õpilastel on võimalus kasutada päevahoiu teenust.

Klassis töötab kaks õpetajat ja tugiisik.

Õpetajad Piret Pajo ja Katrin Maanas.