Meie koolist

Vabad töökohad


KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks)

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- õpib ise ja usub iga õpilase edusse;
- on valmis juhendama õpilaste loov- ja uurimistöid;
- omab vajalikku kvalifikatsiooni.
Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut;
- toetavaid kolleege;
- kokkuleppel osalist või täistöökoormust.
Kandideerimisel esitada:
- sooviavaldus ja motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine august 2020

Dokumendid esitada hiljemalt 26. juunil 2020 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee

KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda eesti keele ja kirjanduse õpetajat
(lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamiseks)

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- õpib ise ja usub iga õpilase edusse;
- on valmis juhendama õpilaste loov- ja uurimistöid;
- omab vajalikku kvalifikatsiooni.
Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut;
- toetavaid kolleege;
- kokkuleppel osalist või täistöökoormust.
Kandideerimisel esitada:
- sooviavaldus ja motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine august 2020


Dokumendid esitada hiljemalt 26. juunil 2020 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee