Õppetöö

Õpituba


5. - 9. klassi õpilastel on võimalus pärast tunde teha koduseid õppeülesandeid õpitoas, kus pedagoogilise töötaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega. Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides.

Õpituppa saavad lapsed tulla vastavalt vajadusele. Selleks ei ole vaja esitada avaldust. Õpetaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega (töövõtted, tööharjumused, õpimotivatsioon). Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides, mis toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega.

Esmaspäeval

kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu

Kolmapäeval 

kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis) õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga (liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)

- 9. klassiõpilastel on võimalus pärast tunde teha koduseid õppeülesandeid õpitoas, kus pedagoogilise töötaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega. Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides.

Õpituppa saavad lapsed tulla vastavalt vajadusele. Selleks ei ole vaja esitada avaldust. Õpetaja juhendamisel tegeletakse eelkõige õpioskuste arendamisega (töövõtted, tööharjumused, õpimotivatsioon). Ainealast tuge saavad õpilased konsultatsioonides, mis toimuvad kokkuleppel aineõpetajatega.

Esmaspäeval

kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis)õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu

Kolmapäeval

kell 14:00 - 16:00 õpituba 5 - 9 kl (HUPSi maja II korruse klassiruumis)õpilasi juhendab õpetaja Vilma Tikerpuu

Küsimuste korral palume võtta ühendust õppealajuhatajaga

(liisimaeumbaed@kardla.edu.ee)

5.