Dokumendid


 1. Kärdla Põhikooli põhimäärus
 2. Kärdla Põhikooli visioon
 3. Kärdla Põhikooli õppekava üldosa
 4. Ainekavad
 5. Tunnijaotusplaanid
 6. Kärdla Põhikooli üldtööplaan 2019/2020 õa
 7. com/a/kardla.edu.ee/file/d/0B5dPqKmhuzoYV2xUVHR1cV9kVHNRem9mRTF4QTZSbDFMRkpr/view?usp=sharing" target="_blank">Kärdla Põhikooli strateegiline aastaplaan 2019/2020 õa
 8. Kärdla Põhikooli sündmuste kava 2019/2020 õa
 9. Liikuma kutsuv kool: Kärdla Põhikooli tegevuskava 2019/2020 õa
 10. Kärdla Põhikooli hindamisjuhend
 11. Kärdla Põhikooli kodukord
 12. Kärdla Põhikooli töökorralduse reeglid
 13. Kärdla Põhikooli klassi- ja kooliväliste ürituste korraldamise kord
 14. Kärdla Põhikooli vastuvõtu tingimused ja kord
 15. Kirjalike tööde vormistamise juhend
 16. Loovtööde kirjutamise juhend
 17. Kärdla Põhikooli digipeegli raport 2019
 18. Kärdla PK avaliku konkursi läbiviimise kord
 19. Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord

Blanketid õpilasele

Blanketid lapsevanemale

Blanketid töötajatele