Õppetöö

Loovtööd


1. Koostamise ja vormistamise juhendid:
Loovtoo_juhend.pdf
Loovtöö juhend (Kärdla Ühisgümnaasium)

2. Tööde maht:
Uurimistöös 3 lk teoreetilist osa + 2 lk analüüsi ja järeldusi
Loovtöös 3 lk teoreetilist osa + praktiline osa 
NB! Paaristöö puhul mahud kahekordistuvad 

3. Tähtajad 2019/2020 õppeaastal
14. jaanuar  toimub 8. kl teine kollokvium.
Lisada drive-i info valmimisjärgus töö kohta. Täpsemad nõuded kollokviumi esitluse juhendis kooli kodulehel (Kollokviumi_esitl_juhend.pdf)
10. märtsiks peab 8. kl õpilane esitama töö mustandi elektrooniliselt drive-i.
24. märtsiks saab iga 8. kl õpilane oma töö kohta komisjonilt kirjaliku tagasiside e-kooli.
7. aprilliks peab 8. kl õpilane esitama paberkandjal töö puhtandi komisjonile koos juhendaja kinnitusega, et töö on lubatud kaitsmisele. 
28. aprillil toimub 8. kl õpilaste tööde kaitsmine.
Tutvuda hindamisjuhendiga kooli kodulehelt (uurimis_ja_loovt88de hindamise juhend.doc)
19. mail toimub 7. klassi esimene kollokvium.
- Õpilasel tuleb teha suuline ettekanne oma töö teemast, anda edasi mõtted edaspidiseks ja kinnitatakse juhendaja.
- Punkte komisjon ei anna, vaid iga õpilane saab kirjaliku tagasiside ja soovitused e-kooli.
- Õpilasel tuleb printida kooli kodulehelt päevik ja alustada selle täitmisega (KP_loovtpevik.rtf)

Komisjoni liikmed:
Sirje Soop
Margit Kagadze
Tiia Palmiste
Helis Roosimaa


Küsimuste korral võtta ühendust direktoriga (margitkagadze@hiig.edu.ee, tel 534 74 137)

1. Koostamise ja vormistamise juhendid:
Loovtoo_juhend.pdf
Loovtöö juhend (Kärdla Ühisgümnaasium)

2. Tööde maht:
Uurimistöös 3 lk teoreetilist osa + 2 lk analüüsi ja järeldusi
Loovtöös 3 lk teoreetilist osa + praktiline osa 
NB! Paaristöö puhul mahud kahekordistuvad 

3. Tähtajad 2019/2020 õppeaastal
14. jaanuar  toimub 8. kl teine kollokvium.
Lisada drive-i info valmimisjärgus töö kohta. Täpsemad nõuded kollokviumi esitluse juhendis kooli kodulehel (Kollokviumi_esitl_juhend.pdf)
10. märtsiks peab 8. kl õpilane esitama töö mustandi elektrooniliselt drive-i.
24. märtsiks saab iga 8. kl õpilane oma töö kohta komisjonilt kirjaliku tagasiside e-kooli.
7. aprilliks peab 8. kl õpilane esitama paberkandjal töö puhtandi komisjonile koos juhendaja kinnitusega, et töö on lubatud kaitsmisele. 
28. aprillil toimub 8. kl õpilaste tööde kaitsmine.
Tutvuda hindamisjuhendiga kooli kodulehelt (uurimis_ja_loovt88de hindamise juhend.doc)
19. mail toimub 7. klassi esimene kollokvium.
- Õpilasel tuleb teha suuline ettekanne oma töö teemast, anda edasi mõtted edaspidiseks ja kinnitatakse juhendaja.
- Punkte komisjon ei anna, vaid iga õpilane saab kirjaliku tagasiside ja soovitused e-kooli.
- Õpilasel tuleb printida kooli kodulehelt päevik ja alustada selle täitmisega (KP_loovtpevik.rtf)

Komisjoni liikmed:
Sirje Soop
Margit Kagadze
Tiia Palmiste
Helis Roosimaa


Küsimuste korral võtta ühendust direktoriga (margitkagadze@hiig.edu.ee, tel 534 74 137)