News

Osavalla tänukirjad 03. May eliisa.liias


1. mail tähistati Kärdla 84. sünnipäeva, mille raames Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa andis üle osavalla tänukirjad tublidele, kes märkavad ümbritsevat keskkonda ja hoolivad siinsetest inimestest.

Selle raames sai meie õpetaja Raili Kaibald tänukirja südamega tehtud töö eest Kärdla Kammerkoori, Kärdla põhikooli mudilas- ja lastekoori dirigendina ning Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli laulu- ja solfedžo õpetajana.

Raili teeb oma tööd suure pühendumusega, temas on heas tasakaalus nõudlikkus nii enese, kui õpetatavate vastu. Ta on pühendunud pedagoog ning seisab Kärdlas kultuuri edendamise eest juba aastast 2011.

Samuti sai Kärdla osavalla tänukirja armastusega tehtud töö eest meie toimetulekuklassis õppivate raske ja sügava puudega õpilaste õpetaja Katrin Maanas. Erialaseid teadmisi on Katrin jaganud maakonna teistele õpetajatele ning tema muusika-alased teadmised ja pillimänguoskus on suureks abiks töös erivajadustega lastega.

Katrin on tähelepanelik ning hooliv nii oma õpilaste, nende vanemate kui ka kolleegide suhtes. Ta positiivse ellusuhtumisega, abivalmis, sõbralik ja lahke. Katrini jaoks pole olemas lahendamatuid olukordi. Ta on pühendunud õpetaja, kelle jaoks on oluline, et kõik lapsed ja noored saavad neile jõukohase hariduse ja toimetulekuoskused eluks.

Palju-palju õnne ka meie poolt Railile ja Katrinile!

Allikas: Hiiumaa vald

1. mail tähistati Kärdla 84. sünnipäeva, mille raames Kärdla osavalla vanem Liisa Randmaa andis üle osavalla tänukirjad tublidele, kes märkavad ümbritsevat keskkonda ja hoolivad siinsetest inimestest.

Selle raames sai meie õpetaja Raili Kaibald tänukirja südamega tehtud töö eest Kärdla Kammerkoori, Kärdla põhikooli mudilas- ja lastekoori dirigendina ning Rudolf Tobiase nimelise Kärdla muusikakooli laulu- ja solfedžo õpetajana.

Raili teeb oma tööd suure pühendumusega, temas on heas tasakaalus nõudlikkus nii enese, kui õpetatavate vastu. Ta on pühendunud pedagoog ning seisab Kärdlas kultuuri edendamise eest juba aastast 2011.

Samuti sai Kärdla osavalla tänukirja armastusega tehtud töö eest meie toimetulekuklassis õppivate raske ja sügava puudega õpilaste õpetaja Katrin Maanas. Erialaseid teadmisi on Katrin jaganud maakonna teistele õpetajatele ning tema muusika-alased teadmised ja pillimänguoskus on suureks abiks töös erivajadustega lastega.

Katrin on tähelepanelik ning hooliv nii oma õpilaste, nende vanemate kui ka kolleegide suhtes. Ta positiivse ellusuhtumisega, abivalmis, sõbralik ja lahke. Katrini jaoks pole olemas lahendamatuid olukordi. Ta on pühendunud õpetaja, kelle jaoks on oluline, et kõik lapsed ja noored saavad neile jõukohase hariduse ja toimetulekuoskused eluks.

Palju-palju õnne ka meie poolt Railile ja Katrinile!

Allikas: Hiiumaa vald