Kärdla Põhikoolis tegutseb lauluhuvilisi lapsi ühendav mudilaskoor, kus tähelepanu suunatakse motiveeritud ja õpihimulise laululapse kujunemisele.

Põhikoosseisus laulavad 2.-4. klassi lapsed.
Koori põhitegevuseks on lisaks laulmisele oskuslik muusika kuulamine ja muusikalise kirjaoskuse arendamine, muusikalooga tutvumine ja kontsertide külastamine.
Tegeletakse hääle kõlavuse, ilmekuse ja individuaalsete omadustega. Laulmise aluseks on eakohane repertuaar.
Mudilaskoor pakub erinevaid esinemisvõimalusi ja -kogemusi, annab ühtekuuluvustunde ning arendab oluliselt esinemisjulgust.
 

 
Language
Estonian
Pictures: 
Kontaktid: 
Contact title: 
Raili Kaibald
Tabbed content page type: 
Hobby Groups
Days it takes place: 
T ja N 13.55-14.40
Instructor: 
Raili Kaibald
Room: 
Muusikaklass (ruum nr 4)
Target group: 
2. - 4. klassid
Saki järjekord: 
1