Vabad töökohad


KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda õppealajuhatajat.

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- omab juhtimis- ja projektitöö kogemust
- oskab väga heal tasemel eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt;
- tunneb haridusalast seadusandlus.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut;
- töökoormust 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel esitada:
- motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööleasumine jaanuar 2021

Dokumendid esitada hiljemalt 25.11.2020 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee

 

KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda muusikaõpetajat 

Sobiv kandidaat:
- on pühendunud ja koostööaldis;
- on valmis panustama koolikultuuri arengusse.

Omalt poolt pakume:
- loomingulist ja vastutusrikast tööd;
- toetavaid kolleege;
- osalist töökoormust.

Kandideerimisel esitada:
- sooviavaldus ja motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine september 2020

Dokumendid esitada aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee

 

KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda õppealajuhatajat.

Sobiv kandidaat:
- on initsiatiivikas, vastutustundlik ja koostööaldis;
- omab juhtimis- ja projektitöö kogemust
- oskab väga heal tasemel eesti keelt ja vähemalt ühte võõrkeelt;
- tunneb haridusalast seadusandlus.

Omalt poolt pakume:
- huvitavat ja vastutusrikast tööd;
- väljakutseid ja enesearengut;
- töökoormust 1,0 ametikohta.

Kandideerimisel esitada:
- motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööleasumine jaanuar 2021

Dokumendid esitada hiljemalt 25.11.2020 aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee

 

KÄRDLA PÕHIKOOL
ootab oma meeskonda muusikaõpetajat 

Sobiv kandidaat:
- on pühendunud ja koostööaldis;
- on valmis panustama koolikultuuri arengusse.

Omalt poolt pakume:
- loomingulist ja vastutusrikast tööd;
- toetavaid kolleege;
- osalist töökoormust.

Kandideerimisel esitada:
- sooviavaldus ja motivatsioonikiri;
- elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
- muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Tööle asumine september 2020

Dokumendid esitada aadressil direktor@kardla.edu.ee.
Kontaktisik on direktor Margit Kagadze, tel 534 74 137, www.kardla.edu.ee