Järelevalve


Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
tel 735 0222
hm@hm.ee

Hiiumaa Vallavalitsus
Keskväljak 5a, 92413 Kärdla
tel 463 6082
valitsus@hiiuvald.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn
Tel 626 9400
ti@ti.ee

Päästeamet
Lääne päästekeskus
Pikk 20a, 80010 Pärnu
tel 444 7800
laane@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika, 10129 Tallinn
tel 627 4135
info@aki.ee

Terviseamet
Lääne talituse Hiiumaa esindus
Uus 16, 92413 Kärdla
tel 463 2180
laane@terviseamet.ee


Veterinaar- ja Toiduamet
Hiiumaa Veterinaarkeskus
Hiiu mnt 3, 92101 Käina
tel 462 2030
info.hiiu@vet.agri.ee

Kooli üle järelevalvet teostavad asutused

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, 50088 Tartu
tel 735 0222
hm@hm.ee

Hiiumaa Vallavalitsus
Keskväljak 5a, 92413 Kärdla
tel 463 6082
valitsus@hiiuvald.ee

Tööinspektsioon
Gonsiori 29, 10147 Tallinn
Tel 626 9400
ti@ti.ee

Päästeamet
Lääne päästekeskus
Pikk 20a, 80010 Pärnu
tel 444 7800
laane@rescue.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Väike-Ameerika, 10129 Tallinn
tel 627 4135
info@aki.ee

Terviseamet
Lääne talituse Hiiumaa esindus
Uus 16, 92413 Kärdla
tel 463 2180
laane@terviseamet.ee


Veterinaar- ja Toiduamet
Hiiumaa Veterinaarkeskus
Hiiu mnt 3, 92101 Käina
tel 462 2030
info.hiiu@vet.agri.ee