No events

 

Kinnitatud direktori käskkirjaga 29.01.2013 nr 2-61/19
Muudetud 12.09.2016

7.00 Äratus,hommikune tualett, voodi korrastamine
7.30 - 8.00 Hommikusöök kooli söökla
8.00 Algab õppetöö koolis
9.00 - 12.00 õpilaskodu suletud koristustöödeks
10.35 Lõunasöök koolis ( 1.-5.klass )
11.30 Lõunasöök koolis (6.-12.klass)
12.00 - 15.00 1.-3 klassi õpilased viibivad pikapäevarühmas koolimajas; huviringid
15.00 - 16.00 Vaba aeg, huviringid
15.30 - 16.30 Õhtusöök koolimajas
16.30 - 18.30 Õppetund kõigile ; õpilased viibivad oma tubades
Majas vaikus!
18.30 - 21.30 Vaba aeg (teleri vaatamine, lugemine, huvitegevus, tubade koristamine)
19.00 - 21.00 Köögi kasutamine gümnaasiumi õpilastele
19.00 - 20.00 Õhtuoode õpilaskodus
21.00 Õhtune tualett 1.-6. klass
21.30 Õhtune tualett 7.-9. klass

22.00 Öörahu põhikooli õpilastel (1.korrus)
Majas vaikus!

23.00 Öörahu gümnaasiumi õpilastel (2.korrus)