No events


2017/2018 õppeaastal õpib Kärdla Põhikoolis 312 õpilast: Kärdla õppekohas 296 õpilast ja Kõpu õppekohas 10 õpilast ja toimetuleku klassis 6 õpilast.