No events

 


2017/2018 õppeaastal õpib Kärdla Põhikoolis 313 õpilast: Kärdla õppekohas 297 õpilast ja Kõpu õppekohas 10 õpilast ja toimetuleku klassis 6 õpilast.