No events


2017/2018 õppeaastal õpib Kärdla Põhikoolis 309 õpilast: Kärdla õppekohas 295 õpilast ja Kõpu õppekohas 8 õpilast ja toimetuleku klassis 6 õpilast.