Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab tublisid osalejaid bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorul. I koha saavutanud Kerli Kivisikk 9A klassist. III koha said Tamor Tomson 7. klassist ja Eliise Kesküla 8A klassist. Juhendaja oli Kersti Lüsi. 

Kärdla Põhikool kiidab matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoorus osalejaid. I koha saavutanud Tamor Tomson 7. klassist, Eliise Kesküla 8A klassist ja Andres Sõmer 9A klassist. II koha saavutanud Siiri Talts 7. klassist.

Kärdla Põhikool kiidab NUPUTA piirkondliku vooru osalejaid. I koha saavutanud Tristan Elmi, Tamor Tomson, Markus Kivi 7. klassist, juhendaja Anneli Salumaa. II-III koha saavutanud Aivar Lukk, Meelis Sõmer, Henri Kanarbik, Kaisa Katariina Kibuspuu 5.-6. klassist, juhendaja Sirje Kallaste. II-III koha saavutanud Oliver Matto, Enrico Kiin, Herta Kesküla, Lotta Vaks 5.-6. klassist, juhendajad Regina Jõeleht ja Merike Heinsoo. 

Kärdla Põhikool kiidab Jorgen Kuivoneni, kes võitis jääpurjetamise Ice Optimist klassis Euroopa meistrivõistlustel 3. ja maailmameistrivõistlustel 8. koha.