Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Üleriigilisel vene keele ainevõistlusel 7.-8. klasside õpilastele saavutasid Kärdla Põhikooli esindajad

2.koha Siiri Talts VII B klassist
4.koha Eliise Kesküla VII A klassist.

Õnnitleme!