Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab 5.b klassi õpilast Maria Ellerit tublide saavutuste eest! Rahvusvaheline orienteerumisvõistlus Ilves 3 N12 I koht, meeskondlik kodutütarde patrullvõistlus Valge Laev III koht,
Printcenteri karikasari N12 I koht.

Kerli Kivisikk (8A) saavutas üleriigilisel Forseliuse Seltsi seminaril oma uurimis- ja loovtööga teemal "Hobuse ja loogarakendi kasutamine ning nende tähtsus. Loogarakendi õppepäev", põhikooli III astmes I koha ja töö tunnistati Kuldtukati vääriliseks. Tööd juhendasid Valdo Laid ja Sirje Juurikas.

Kärdla 5.-6.klassi võistkond saavutas 29.04 Pärnus vabariiklikul "Nuputa" võistlusel 4.koha. Võistkonda kuulusid Tamor Tomson ja Kaspar Kalmus 6.klassist ning Henri Kanarbik ja Kaisa Katariina Kibuspuu 5.a klassist. Kokku osales 34 5.-6.klassi võistkonda ja 34 7.klassi võistkonda.

Palju õnne!

Maakondlikul 3.-4. klasside kirjandusmängus said III koha meie kooli õpilased Liisel Lillemägi, Kätlin Mast ja Maria Lisette Paat.

Palju Õnne!