Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

8.klasside arvestuses:
Andres Sõmer I koht
Kerli Kivisikk II koht
Marie Femke Jaarma VI koht
Kristjan Kibus VIII koht
Juhendaja Sirje Juurikas.

9.klasside arvestuses:
Kristina Joarand IV koht, juhendaja Sirje Juurikas
Kelly Nurk V koht, juhendaja Sirje Juurikas
Birgit Kibus VI koht, juhendaja Hannes Simuste
Anna-Brita Tall VII koht, juhendaja Sirje Juurikas

Üleriigilisel vene keele ainevõistlusel 7.-8. klasside õpilastele saavutasid Kärdla Põhikooli esindajad

2.koha Siiri Talts VII B klassist
4.koha Eliise Kesküla VII A klassist.

Õnnitleme!