Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab Sofia Aprit, kes saavutas 9. klasside vabariikliku inglise keele olümpiaadil 6.-7. koha. Juhendaja oli Tiina Viisut.

 

Kärdla Põhikool kiidab Monabel Passi meeldejäävate salmide eest luulevõistlusel "Praam". Saavutas I koha 4.-6. klasside arvestuses, TS Laevade eripreemia.

Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit, kes saavutas detsembris toimunud matemaatika talvisel lahtisel võistlusel nooremas vanusegrupis (kuni 10. klassini kaasaarvatult) auhinnalise III järgu. 


Ühtlasi on ta üks kahest Eesti 9. klassi õpilasest, kes saab traditsiooniliselt osaleda Soome matemaatikaolümpiaadil (19. jaanuaril).

I koht: 
Cesslyn Pass-  Kärdla Põhikool, Heli Tomson
Maribel Tubala- Kärdla Põhikool, Ellen Epner
Joel Hiis- Kärdla Põhikool, Ellen Epner

II koht: 
Eva-Lota Eespakk- Kärdla Põhikool, Heli Tomson
Viktoria Lohk- Kärdla Põhikool, Ellen Epner

II-III koht: 
Sofia Apri- Kärdla Põhikool, Ellen Epner
Justus Markus- Kärdla Põhikool, Ellen Epner

III koht:
Anni Soonik- Kärdla Põhikool, Heli Tomson

VII koht:
Indrek Nõulik- Kärdla Põhikool, Ellen Epner