Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit. kes saavutas Soome matemaatikaolümpiaadil 4. koha. 

Kärdla Põhikool kiidab Sofia Aprit, kes saavutas 9. klasside vabariikliku inglise keele olümpiaadil 6.-7. koha. Juhendaja oli Tiina Viisut.

13. jaanuaril toimusid riiklikud vene keele võistlused 7.-8. klassi õpilaste seas. Siiri Talts VIII B klassist sai III koha ja Liis Mändmets VIII B klassist 9. koha. Juhendaja oli Vladimir Barinov. Õnnitleme!

Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit, kes saavutas detsembris toimunud matemaatika talvisel lahtisel võistlusel nooremas vanusegrupis (kuni 10. klassini kaasaarvatult) auhinnalise III järgu. 


Ühtlasi on ta üks kahest Eesti 9. klassi õpilasest, kes saab traditsiooniliselt osaleda Soome matemaatikaolümpiaadil (19. jaanuaril).