Tunnustame ja kiidame kõiki õpilasi, kes esindavad Kärdla Põhikooli väljaspool kooli. Kooli juhtkond tahab neid tublisid õpilasi seada teistele eeskujuks ning anda ülevaate, kui palju selliseid noori Kärdla Põhikoolis õpib. Suur tänu kõikidele tublidele õpilastele ning nende juhendajatele!

Kärdla Põhikool kiidab keemiaolümpiaadil osalenud tublisid õpilasi. 8. klasside arvestuses sai I koha Eliise Kesküla ja II koha Siiri Talts. 9. klasside arvestuses jagasid I ja II kohta Andres Sõmer ja Maria Femke Jaarma. 

Kärdla Põhikool kiidab Andres Sõmerit. kes saavutas Soome matemaatikaolümpiaadil 4. koha. 

Kärdla Põhikool kiidab emakeeleolümpiaadil osalenud tublisid õpilasi: Sofia Apri (I koht), Viktoria Lohk (II koht), Tamor Tomson (III koht). 

13. jaanuaril toimusid riiklikud vene keele võistlused 7.-8. klassi õpilaste seas. Siiri Talts VIII B klassist sai III koha ja Liis Mändmets VIII B klassist 9. koha. Juhendaja oli Vladimir Barinov. Õnnitleme!